Menu

ESP32 - ESP8266

  • Sắp xếp:
ESP32 Lite V1.0.0 Module Thu Phát Wifi Bluetooth

ESP32 Lite V1.0.0 Module Thu Phát Wifi Bluetooth

OEM

180.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Wifi ESP8266 4 Relay 5VDC

Mạch Wifi ESP8266 4 Relay 5VDC

OEM

240.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Wifi ESP8266 2 Relay 5VDC

Mạch Wifi ESP8266 2 Relay 5VDC

OEM

120.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Shield WiFi NodeMcu Lua ESP8266 +Driver L293D

Shield WiFi NodeMcu Lua ESP8266 +Driver L293D

China

25.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

NodeMCU ESP32 Kit

NodeMCU ESP32 Kit

OEM

165.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Nạp ESP8266  Link v1.0

Mạch Nạp ESP8266 Link v1.0

China

85.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Màn Hình OLED 0,66 inch Giao Tiếp I2c

Màn Hình OLED 0,66 inch Giao Tiếp I2c

China

129.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Module Esp8266 Wifi ESP-WROOM-02 D1

Module Esp8266 Wifi ESP-WROOM-02 D1

China

185.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Module DC Power Shield V1.0 WEMOS D1

Module DC Power Shield V1.0 WEMOS D1

China

44.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Module Buzzer Shield V1.0 WEMOS D1

Module Buzzer Shield V1.0 WEMOS D1

China

44.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Real Time Clock Data Log Logger Shield

Real Time Clock Data Log Logger Shield

China

50.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

ESP8266 NodeMCU Lua D1 Mini ProtoBoard Shield

ESP8266 NodeMCU Lua D1 Mini ProtoBoard Shield

China

11.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

ESP8266 NodeMCU Lua D1 Mini Battery Shield

ESP8266 NodeMCU Lua D1 Mini Battery Shield

China

39.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

NodeMCU Lua D1 Mini Relay Shield

NodeMCU Lua D1 Mini Relay Shield

China

30.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

ESP8266 NodeMCU Lua D1 Mini 1 Button Shield

ESP8266 NodeMCU Lua D1 Mini 1 Button Shield

China

10.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

ESP8266 NodeMCU Lua D1 Mini BMP180 Shield

ESP8266 NodeMCU Lua D1 Mini BMP180 Shield

China

80.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Module Điều Khiển Led ESP8266-01

Module Điều Khiển Led ESP8266-01

China

15.500₫

Có sẵn, giao hàng ngay

ESP8266 NodeMCU Lua D1 Mini DHT11 Shield

ESP8266 NodeMCU Lua D1 Mini DHT11 Shield

China

36.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Mạch WiFi ESP8266 Nodemcu Lua WeMos D1 R3

Mạch WiFi ESP8266 Nodemcu Lua WeMos D1 R3

China

90.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Lên đầu trang
Danh mục Thương hiệu Bộ lọc Tài khoản Giỏ hàng