Menu

Arduino (Compatible)

  • Sắp xếp:
Arduino 2560 Chuẩn Công Nghiệp 15 In 10 Out

Arduino 2560 Chuẩn Công Nghiệp 15 In 10 Out

China

1.200.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Arduino ADK R3

Arduino ADK R3

600.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Arduino CCduino Uno SMD R3

Arduino CCduino Uno SMD R3

155.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Arduino Data Logging Shield

Arduino Data Logging Shield

Taiwan

60.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Arduino Due

Arduino Due

Taiwan

465.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Arduino Esplora

Arduino Esplora

550.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Arduino JoyStick Shield

Arduino JoyStick Shield

75.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Giảm 3%
Arduino Kit Level 1
label_con_5Chỉ từ 99k

Arduino Kit Level 1

485.000₫ 499.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

ARDUINO KIT LEVEL 1 (không hộp)

ARDUINO KIT LEVEL 1 (không hộp)

450.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Giảm 31%
Arduino Leonardo

Arduino Leonardo

Taiwan

125.000₫ 180.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Arduino LilyPad Tiny CJMCU

Arduino LilyPad Tiny CJMCU

75.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Arduino Mega 2560 R3

Arduino Mega 2560 R3

China

400.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Arduino Mega 2560 R3 Without logo

Arduino Mega 2560 R3 Without logo

350.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Giảm 20%
Arduino Mega Proto Shield V3

Arduino Mega Proto Shield V3

Taiwan

45.000₫ 56.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Arduino Nano 485

Arduino Nano 485

China

300.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Arduino Nano R3 V3.0 ATmega328P (Không kèm dây cáp USB)

Arduino Nano R3 V3.0 ATmega328P (Không kèm dây cáp USB)

110.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Arduino Pro Micro

Arduino Pro Micro

125.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Arduino Pro Mini 3.3V/ 8MHZ

Arduino Pro Mini 3.3V/ 8MHZ

90.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Arduino Pro Mini v3 - 5V

Arduino Pro Mini v3 - 5V

95.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Arduino Promini LGT8F328P SSOP20 - X1H24

Arduino Promini LGT8F328P SSOP20 - X1H24

China

45.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Arduino Sensor Shield V4

Arduino Sensor Shield V4

80.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Arduino Sensor Shield V5

Arduino Sensor Shield V5

28.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

ARDUINO Sổ Tay Hướng Dẫn

ARDUINO Sổ Tay Hướng Dẫn

50.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Arduino Starter Kit Level 1 Dùng Arduino Uno R3

Arduino Starter Kit Level 1 Dùng Arduino Uno R3

Taiwan

510.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Lên đầu trang
Danh mục Thương hiệu Bộ lọc Tài khoản Giỏ hàng