Menu

Mạch Điều Khiển Động Cơ

  • Sắp xếp:
Board Điều Khiển Động Cơ Bước 57 – 42

Board Điều Khiển Động Cơ Bước 57 – 42

550.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Board Điều Khiển Góc Động Cơ Bước 42

Board Điều Khiển Góc Động Cơ Bước 42

OEM

200.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Bộ Điều Tốc Động Cơ Brushless ESC HW40A

Bộ Điều Tốc Động Cơ Brushless ESC HW40A

155.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Driver Brushless Không Chổi Than BLSD4815A

Driver Brushless Không Chổi Than BLSD4815A

1.700.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Driver Điều Khiển Động Cơ Bước H2MD

Driver Điều Khiển Động Cơ Bước H2MD

China

1.250.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Driver Động Cơ Bước CWD556

Driver Động Cơ Bước CWD556

900.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Driver Động Cơ Bước TB6600 5A HY-DIV268N

Driver Động Cơ Bước TB6600 5A HY-DIV268N

350.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Đảo Chiều Xi Lanh Có Điều Chỉnh Tốc Độ

Mạch Đảo Chiều Xi Lanh Có Điều Chỉnh Tốc Độ

790.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Điều Chỉnh Điện Áp 0V ~ 220VAC 10000W

Mạch Điều Chỉnh Điện Áp 0V ~ 220VAC 10000W

OEM

205.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Điều Chỉnh Điện Áp AC 10000W

Mạch Điều Chỉnh Điện Áp AC 10000W

OEM

250.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Điều Khiển Động Cơ 12V - 36V/10A

Mạch Điều Khiển Động Cơ 12V - 36V/10A

95.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Điều Khiển Động Cơ 24VDC 8A

Mạch Điều Khiển Động Cơ 24VDC 8A

155.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Điều Khiển Động Cơ 3 Pha 350W 5-36V

Mạch Điều Khiển Động Cơ 3 Pha 350W 5-36V

OEM

275.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Điều Khiển Động Cơ BrushLess Mini 2A

Mạch Điều Khiển Động Cơ BrushLess Mini 2A

100.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Điều Khiển Động Cơ Bước 57-42

Mạch Điều Khiển Động Cơ Bước 57-42

420.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Điều Khiển Động Cơ Bước A3967

Mạch Điều Khiển Động Cơ Bước A3967

50.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Điều Khiển Động Cơ Bước MicroStep 3.5A 40VDC

Mạch Điều Khiển Động Cơ Bước MicroStep 3.5A 40VDC

145.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Điều Khiển Động Cơ Bước TB6600

Mạch Điều Khiển Động Cơ Bước TB6600

300.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Lên đầu trang
Danh mục Thương hiệu Bộ lọc Tài khoản Giỏ hàng