Menu

Mạch Relay - Đóng Ngắt

  • Sắp xếp:
BigTreeTech Relay V1.2

BigTreeTech Relay V1.2

400.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Bộ Chế Tạo Máy Ấp Trứng Mini

Bộ Chế Tạo Máy Ấp Trứng Mini

OEM

170.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Cảm Biến Ánh Sáng Photodiode Relay

Cảm Biến Ánh Sáng Photodiode Relay

OEM

40.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Công Tắc Cảm Biến Ánh Sáng Relay

Công Tắc Cảm Biến Ánh Sáng Relay

China

35.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Bảo Vệ Loa UPC1237

Mạch Bảo Vệ Loa UPC1237

135.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Chuyển Trạng Thái Relay Bằng Nút Nhấn

Mạch Chuyển Trạng Thái Relay Bằng Nút Nhấn

60.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Đóng Ngắt Relay Bằng Nút Nhấn

Mạch Đóng Ngắt Relay Bằng Nút Nhấn

80.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Kích Relay Bằng Nút Nhấn

Mạch Kích Relay Bằng Nút Nhấn

China

50.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Mạch Lọc Nhiễu Relay

Mạch Lọc Nhiễu Relay

China

25.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Tạo Trễ Chu Kỳ Đóng Ngắt Relay 0-999s

Mạch Tạo Trễ Chu Kỳ Đóng Ngắt Relay 0-999s

140.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Giảm 27%
Mạch Tạo Trễ Kích Relay 0 - 24s Bằng Nút Nhấn

Mạch Tạo Trễ Kích Relay 0 - 24s Bằng Nút Nhấn

22.000₫ 30.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Mạch Tạo Trễ Theo Chu Kỳ Đóng Ngắt Relay XH-M610

Mạch Tạo Trễ Theo Chu Kỳ Đóng Ngắt Relay XH-M610

170.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Trễ Ngắt Relay 0~60 Giây

Mạch Trễ Ngắt Relay 0~60 Giây

65.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Wifi ESP8266 2 Relay 5VDC

Mạch Wifi ESP8266 2 Relay 5VDC

OEM

120.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Wifi ESP8266 4 Relay 5VDC

Mạch Wifi ESP8266 4 Relay 5VDC

OEM

240.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mach3 BOB 6 Trục 3 Relay

Mach3 BOB 6 Trục 3 Relay

290.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Module 12V Tạo trễ 0-25 Giây

Module 12V Tạo trễ 0-25 Giây

China

50.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Module 2 Relay Điều Khiển Qua Cổng USB

Module 2 Relay Điều Khiển Qua Cổng USB

135.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Module 8 Relay Kich H/L 12VDC

Module 8 Relay Kich H/L 12VDC

OEM

145.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Module Điều Khiển RF Mini 3.7V - 12V 1 Relay

Module Điều Khiển RF Mini 3.7V - 12V 1 Relay

150.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Lên đầu trang
Danh mục Thương hiệu Bộ lọc Tài khoản Giỏ hàng