Menu

Vitme - Đai Ốc

  • Sắp xếp:
Vitme Lead Screw T16*4 (đã bao gồm đai ốc)

Vitme Lead Screw T16*4 (đã bao gồm đai ốc)

OEM

185.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Vitme T12*8

Vitme T12*8

440.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Vitme Bi SFU3210 OEM-C7 Loại 1

Vitme Bi SFU3210 OEM-C7 Loại 1

China

1.200.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Áo Đai Ốc Vitme T12

Áo Đai Ốc Vitme T12

OEM

95.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Vitme Bi SFU3205 OEM-C7 Loại 1

Vitme Bi SFU3205 OEM-C7 Loại 1

China

700.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Áo Đai Ốc Vitme T10

Áo Đai Ốc Vitme T10

OEM

80.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Vitme Bi SFU1610 OEM-C7 Loại 2

Vitme Bi SFU1610 OEM-C7 Loại 2

OEM

380.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Vít Me Bi 1210

Vít Me Bi 1210

China

Yêu Cầu Báo Giá

LIÊN HỆ nhận báo giá Sản Phẩm!

Áo Nut Vitme 25

Áo Nut Vitme 25

China

170.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Vitme Bi SFU2010 OEM-C7 Loại 1

Vitme Bi SFU2010 OEM-C7 Loại 1

420.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Vitme Bi SFU2510 OEM-C7 Loại 1

Vitme Bi SFU2510 OEM-C7 Loại 1

1.300.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Vitme Bi SFU2505 OEM-C7 Loại 1

Vitme Bi SFU2505 OEM-C7 Loại 1

OEM

1.250.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Đai Ốc Vitme T20*4

Đai Ốc Vitme T20*4

135.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Đai Ốc Vít Me T12

Đai Ốc Vít Me T12

85.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Đai Ốc Vitme T10x2

Đai Ốc Vitme T10x2

75.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Vitme Đai Ốc T20*4 1000mm

Vitme Đai Ốc T20*4 1000mm

620.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Vitme Đai Ốc T16*4 1000mm

Vitme Đai Ốc T16*4 1000mm

500.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Vitme Đai Ốc T10*2 1000mm

Vitme Đai Ốc T10*2 1000mm

320.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Vitme Đai Ốc T8*2 1000mm INOX

Vitme Đai Ốc T8*2 1000mm INOX

200.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Vitme T12*3* 1000mm

Vitme T12*3* 1000mm

400.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Vitme T8x2 Đen

Vitme T8x2 Đen

70.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Combo Vitme SFU2005

Combo Vitme SFU2005

1.259.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Combo Vitme SFU2010

Combo Vitme SFU2010

1.255.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Lên đầu trang
Danh mục Thương hiệu Bộ lọc Tài khoản Giỏ hàng