Menu

Cảm Biến Độ Ẩm - Nhiệt Độ

  • Sắp xếp:
Cảm Biến Nhiệt Độ DS18B20 Chống Nước

Cảm Biến Nhiệt Độ DS18B20 Chống Nước

37.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Cảm Biến Nhiệt Độ DS18B20 Chống Nước Audio Jack

Cảm Biến Nhiệt Độ DS18B20 Chống Nước Audio Jack

65.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Cảm Biến Nhiệt Độ HT - NTC100K

Cảm Biến Nhiệt Độ HT - NTC100K

30.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Cảm Biến Nhiệt Độ LM335

Cảm Biến Nhiệt Độ LM335

20.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Cảm Biến Nhiệt Độ LM35

Cảm Biến Nhiệt Độ LM35

18.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Cảm Biến Nhiệt Độ Thermocouple Loại K

Cảm Biến Nhiệt Độ Thermocouple Loại K

OEM

45.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Cảm Biến Nhiệt Độ Và Độ Ẩm DHT11

Cảm Biến Nhiệt Độ Và Độ Ẩm DHT11

30.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Cảm Biến Nhiệt Độ Và Độ Ẩm DS18B20

Cảm Biến Nhiệt Độ Và Độ Ẩm DS18B20

60.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Cảm Biến Nhiệt Độ Và Độ Ẩm LM35D Analog

Cảm Biến Nhiệt Độ Và Độ Ẩm LM35D Analog

60.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Cảm Biến Nhiệt Độ Và Độ Ẩm SHT30 Nhiều Loại

Cảm Biến Nhiệt Độ Và Độ Ẩm SHT30 Nhiều Loại

328.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Cảm Biến Nhiệt Độ, Độ Ẩm DHT21 AM2301

Cảm Biến Nhiệt Độ, Độ Ẩm DHT21 AM2301

OEM

85.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Combo cảm biến nhiệt

Combo cảm biến nhiệt

135.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Dây Cảm Biến Nhiệt 100K Ohm NTC Thermistor

Dây Cảm Biến Nhiệt 100K Ohm NTC Thermistor

OEM

30.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Đầu Dò Nhiệt Độ Nam Châm T112 1M

Đầu Dò Nhiệt Độ Nam Châm T112 1M

China

20.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

IC Cảm Biến Nhiệt Độ DS18B20

IC Cảm Biến Nhiệt Độ DS18B20

OEM

25.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Module Cảm Biến Nhiệt Độ LM35

Module Cảm Biến Nhiệt Độ LM35

35.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Module Cảm Biến Nhiệt Độ NTC Thermistor

Module Cảm Biến Nhiệt Độ NTC Thermistor

OEM

20.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Lên đầu trang
Danh mục Thương hiệu Bộ lọc Tài khoản Giỏ hàng