Cảm Biến Nhiệt Độ LM335

Tình trạng: Đang Cập Nhật | SKU: 893261100817
20.000₫
Cảm Biến Nhiệt Độ LM335 được sản xuất bởi hãng National Semiconductor dải đo từ -40 0 C đến -100 0 C, có giá thành rẻ, độ chính xác cao.


CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ LM335

Cảm Biến Nhiệt Độ LM335 được sản xuất bởi hãng National Semiconductor dải đo từ -40 0C đến -100 0C, có giá thành rẻ, độ chính xác cao. Cảm biến gồm có 3 chân, 1 chân nguồn, 1 chân điều chỉnh 1 chân tín hiệu ra dạng Analog. Điện áp ngõ ra từ 2,98V đến 3,04V; tỉ lệ thuận với thang đo nhiệt độ tuyệt đối 10mV/K.

Nhiệt độ được đo bằng các đơn vị khác nhau và có thể biến đổi bằng các công thức. Trong hệ đo lường quốc tế, nhiệt độ được đo bằng đơn vị Kelvin, kí hiệu là K. Ở Việt Nam và nhiều nước, nhiệt độ được đo bằng độ C.

Tài liệu tham khảo:

http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/nationalsemiconductor/DS005698.PDF

 

Project test sản phẩm:

Lưu ý:

- Để đo được nhiệt độ chính xác cao chúng tôi khuyến khích các bạn dùng điện trở 5 vòng màu.

- Đo điện áp nguồn của Arduino trước khi dấu dây

Code mẫu:

/*LM335- TAE.VN*/

float Vcc = 4.90; // Dien ap nguon 5v cua arduino

int lm335 = 14; // Chan A0

float ValueOut = 0; // cai dat gia tri ban dau cac ngo ra

float kelvinValue = 0;

float celsiusValue = 0;

float fahrenheitValue = 0;

 

void setup()

{

  Serial.begin(9600);

  pinMode(lm335,INPUT)

}

 

void loop()

{

  ValueOut = analogRead(lm335); //doc gia tri chan A0

  kelvinValue = ((ValueOut / 1023.0) * Vcc) * 100.0; // chuyen doi ap sang K

  celsiusValue = kelvinValue - 273.0;  // chuyen doi K sang C

  fahrenheitValue = (celsiusValue) * (9.0/5.0) + 32.0; // chuyen C sang F

  Serial.print("Nhiet do F: ");

  Serial.println(fahrenheitValue);

  Serial.print("Nhiet do C: ");

  Serial.println(celsiusValue);

  Serial.println("- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -");

  delay(3000);

}

Hàng Giá Tốt - Ưu Đãi

TAE SHOP