Menu

Cảm Biến Touch

  • Sắp xếp:
Bàn Phím Cảm Ứng 8 Kênh Điện Dung TTP226

Bàn Phím Cảm Ứng 8 Kênh Điện Dung TTP226

28.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Cảm Biến Chạm Touch Resitance

Cảm Biến Chạm Touch Resitance

10.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Cảm Biến Chạm TP223

Cảm Biến Chạm TP223

5.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Cảm Biến Điện Dung 16 Kênh TTP229

Cảm Biến Điện Dung 16 Kênh TTP229

OEM

23.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

CẢM BIẾN ĐIỆN DUNG 4 KÊNH TTP224

CẢM BIẾN ĐIỆN DUNG 4 KÊNH TTP224

17.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Cảm Biến Điện Dung 4 Nút TTP224

Cảm Biến Điện Dung 4 Nút TTP224

15.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Cảm Biến Touch

Cảm Biến Touch

65.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Cảm Ứng Điện Dung MPR121

Cảm Ứng Điện Dung MPR121

65.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

TTP223 Cảm Biến Điện Dung 1 Nút

TTP223 Cảm Biến Điện Dung 1 Nút

11.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

TTP226 Cảm Ứng Điện Dung 8 Nút

TTP226 Cảm Ứng Điện Dung 8 Nút

20.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

TTP229 Cảm Ứng Điện Dung 16 Nút

TTP229 Cảm Ứng Điện Dung 16 Nút

25.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Lên đầu trang
Danh mục Thương hiệu Bộ lọc Tài khoản Giỏ hàng