Menu

Linh Kiện Siết - Nối

Sản phẩm mới

Ốc Lục Giác Đầu Dù M10

Ốc Lục Giác Đầu Dù M10

5.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Ốc lục giác đầu dù M8

Ốc lục giác đầu dù M8

38.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Ốc Nhựa

Ốc Nhựa

China

300₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Ốc Lục Giác Đầu Chìm M6

Ốc Lục Giác Đầu Chìm M6

China

12.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Đai Ốc T8 Hình Thang

Đai Ốc T8 Hình Thang

China

20.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Ốc Inox Lục Giác Chìm M4 Nhiều Kích Thước

Ốc Inox Lục Giác Chìm M4 Nhiều Kích Thước

OEM

15.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Ốc Inox Lục Giác Chìm M3 Nhiều Kích Thước

Ốc Inox Lục Giác Chìm M3 Nhiều Kích Thước

8.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Ốc Đồng Chìm M3 Nhiều kích Thước

Ốc Đồng Chìm M3 Nhiều kích Thước

1.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Ốc  Đồng Chìm M5 Nhiều Kích Thước

Ốc Đồng Chìm M5 Nhiều Kích Thước

OEM

2.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Ốc Đồng Chìm M4 Nhiều Kích Thước

Ốc Đồng Chìm M4 Nhiều Kích Thước

OEM

1.500₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Vít Dù

Vít Dù

25.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Ốc Lục Giác Đầu Dẹp M7

Ốc Lục Giác Đầu Dẹp M7

4.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Ốc Lục Giác Âm Inox M4x5

Ốc Lục Giác Âm Inox M4x5

Yêu Cầu Báo Giá

LIÊN HỆ nhận báo giá Sản Phẩm!

Ốc Lục Giác Âm Inox M5x5

Ốc Lục Giác Âm Inox M5x5

Yêu Cầu Báo Giá

LIÊN HỆ nhận báo giá Sản Phẩm!

Ốc Lục Giác Đầu Dẹp  M8

Ốc Lục Giác Đầu Dẹp M8

OEM

4.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Ốc Lục Giác Đầu Dẹp M6

Ốc Lục Giác Đầu Dẹp M6

OEM

12.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Ốc Lục Giác Đen M12

Ốc Lục Giác Đen M12

OEM

6.500₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Ốc Vít  Tự Tạo Ren M4 ( 10PCS)

Ốc Vít Tự Tạo Ren M4 ( 10PCS)

China

6.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Ốc lục giác - Openbuilds ( 1con)

Ốc lục giác - Openbuilds ( 1con)

China

400₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Ốc Lục Giác M3 Đầu Chìm

Ốc Lục Giác M3 Đầu Chìm

12.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Ốc Lục Giác M4 Đầu Chìm

Ốc Lục Giác M4 Đầu Chìm

12.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Ốc Lục Giác M5 Đầu Chìm

Ốc Lục Giác M5 Đầu Chìm

10.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Vòng Đệm Nhôm M5.1 (Nhiều Kích Thước)

Vòng Đệm Nhôm M5.1 (Nhiều Kích Thước)

OEM

1.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Ốc Pake Đầu Chìm M4 (50 Con/Bịch)

Ốc Pake Đầu Chìm M4 (50 Con/Bịch)

China

28.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Ốc Pake Đầu Chìm M5 (50 Con/Bịch)

Ốc Pake Đầu Chìm M5 (50 Con/Bịch)

China

23.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Ốc Lục Giác Đầu Dù Inox M6

Ốc Lục Giác Đầu Dù Inox M6

25.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Ốc Lục Giác Đen M10

Ốc Lục Giác Đen M10

6.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Ốc Lục Giác Đen M4

Ốc Lục Giác Đen M4

1.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Ốc Lục Giác Đen M4 Đầu Dù

Ốc Lục Giác Đen M4 Đầu Dù

400₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Ốc Lục Giác Đen M3

Ốc Lục Giác Đen M3

1.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Ốc Lục Giác Đen M8

Ốc Lục Giác Đen M8

1.800₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Ốc Lục Giác Đen M12

Ốc Lục Giác Đen M12

800₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Ốc Lục Giác Đen M5

Ốc Lục Giác Đen M5

600₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Đai Ốc Vít Me T16

Đai Ốc Vít Me T16

155.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

ĐAI ỐC VÍT ME BI SFI-R-2510

ĐAI ỐC VÍT ME BI SFI-R-2510

650.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Trụ Đồng M2 Cái - Cái

Trụ Đồng M2 Cái - Cái

1.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Ốc Lục Giác Đầu Dù Inox M5

Ốc Lục Giác Đầu Dù Inox M5

15.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Ốc Lục Giác Đầu Dù Inox M4

Ốc Lục Giác Đầu Dù Inox M4

12.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Ốc Lục Giác Đầu Dù Inox M3

Ốc Lục Giác Đầu Dù Inox M3

10.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Đệm Openbuilds V-slot 5.1mm (Nhiều Kích Thước)

Đệm Openbuilds V-slot 5.1mm (Nhiều Kích Thước)

OEM

2.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Long Đền Nhựa M5

Long Đền Nhựa M5

1.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Long Đền Nhựa M4

Long Đền Nhựa M4

700₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Long Đền Nhựa 7x3mm

Long Đền Nhựa 7x3mm

700₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Lên đầu trang
Danh mục Thương hiệu Bộ lọc Tài khoản Giỏ hàng