Menu

PLC OEM

  • Sắp xếp:
Board Mạch PLC Mitsubishi FX3U-24MT  6DA 2AD RS485 DC24V

Board Mạch PLC Mitsubishi FX3U-24MT  6DA 2AD RS485 DC24V

OEM

799.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Board Mạch PLC Mitsubishi FX3U-14MT  6DA 2AD RS485 DC24V

Board Mạch PLC Mitsubishi FX3U-14MT  6DA 2AD RS485 DC24V

OEM

720.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Board Mạch PLC PLC EY- Mitsubishi FX2N 32MT

Board Mạch PLC PLC EY- Mitsubishi FX2N 32MT

EY

730.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Board Mạch PLC PLC EY- Mitsubishi FX2N 48MR

Board Mạch PLC PLC EY- Mitsubishi FX2N 48MR

EY

1.099.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Board Mạch PLC PLC EY- Mitsubishi FX2N 32MR

Board Mạch PLC PLC EY- Mitsubishi FX2N 32MR

EY

825.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Board Mạch PLC PLC EY- Mitsubishi FX2N 20MT

Board Mạch PLC PLC EY- Mitsubishi FX2N 20MT

EY

450.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Board Mạch PLC PLC EY- Mitsubishi FX2N 14MT

Board Mạch PLC PLC EY- Mitsubishi FX2N 14MT

EY

310.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Board Mạch PLC PLC EY- Mitsubishi FX2N 10MT

Board Mạch PLC PLC EY- Mitsubishi FX2N 10MT

EY

280.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Board Mạch PLC PLC EY- Mitsubishi FX2N 06MR

Board Mạch PLC PLC EY- Mitsubishi FX2N 06MR

EY

260.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Board Mạch PLC PLC EY- Mitsubishi FX2N 20MR

Board Mạch PLC PLC EY- Mitsubishi FX2N 20MR

EY

420.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Board Mạch PLC PLC EY- Mitsubishi FX2N 14MR

Board Mạch PLC PLC EY- Mitsubishi FX2N 14MR

EY

420.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Board Mạch PLC PLC EY- Mitsubishi FX2N 10MR

Board Mạch PLC PLC EY- Mitsubishi FX2N 10MR

EY

315.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Bộ Điều Khiển PLC Gumei FX3G / FX3U / FX3S

Bộ Điều Khiển PLC Gumei FX3G / FX3U / FX3S

China

3.100.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Board PLC Mitsubishi FX1N Nhiều Loại

Board PLC Mitsubishi FX1N Nhiều Loại

400.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Lên đầu trang
Danh mục Thương hiệu Bộ lọc Tài khoản Giỏ hàng