Menu

Mạch Nạp Dữ Liệu Chip

  • Sắp xếp:
Đế Nạp Đa Năng Pic

Đế Nạp Đa Năng Pic

70.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Đế Nạp Vi Điều Khiển Pic Kit

Đế Nạp Vi Điều Khiển Pic Kit

China

40.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Mạch Chuyển Đổi USB To UART TTL CP2102

Mạch Chuyển Đổi USB To UART TTL CP2102

82.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Mạch Nạp AVR USB ISP

Mạch Nạp AVR USB ISP

70.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Mạch Nạp Đa Năng Burn-E PIC, AVR, AT89S, EEprom

Mạch Nạp Đa Năng Burn-E PIC, AVR, AT89S, EEprom

200.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Nạp EEPROM Flash SPI CH341A Programmer

Mạch Nạp EEPROM Flash SPI CH341A Programmer

75.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Mạch Nạp ESP8266  Link v1.0

Mạch Nạp ESP8266 Link v1.0

China

85.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Mạch Nạp PICKIT2

Mạch Nạp PICKIT2

450.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Nạp Pickit2 MH

Mạch Nạp Pickit2 MH

200.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Nạp PICKIT3

Mạch Nạp PICKIT3

500.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Lên đầu trang
Danh mục Thương hiệu Bộ lọc Tài khoản Giỏ hàng