Menu

Mạch Khuếch Đại Tín Hiệu

  • Sắp xếp:
Bộ Khuếch Đại Công Suất Dòng Điện PLC 8 Kênh

Bộ Khuếch Đại Công Suất Dòng Điện PLC 8 Kênh

China

350.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Khuếch Đại Tín Hiệu  SP901E cho LED WS2811

Mạch Khuếch Đại Tín Hiệu SP901E cho LED WS2811

OEM

430.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Khuếch Đại Tín Hiệu Cân Nặng Loadcell HX711

Mạch Khuếch Đại Tín Hiệu Cân Nặng Loadcell HX711

15.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Khuếch Đại Tín Hiệu Max6675

Mạch Khuếch Đại Tín Hiệu Max6675

OEM

80.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Module Khuếch Đại Công Suất PLC 16 Kênh

Module Khuếch Đại Công Suất PLC 16 Kênh

OEM

495.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Module Khuếch Đại PLC 4 Kênh

Module Khuếch Đại PLC 4 Kênh

China

180.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Module Khuếch Đại PLC 8 Kênh

Module Khuếch Đại PLC 8 Kênh

China

250.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Module Khuếch Đại Tín Hiệu MAX31855

Module Khuếch Đại Tín Hiệu MAX31855

110.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Danh mục
Lên đầu trang
Danh mục Thương hiệu Bộ lọc Tài khoản Giỏ hàng