Menu

Mạch Đóng Ngắt Relay Điện Tử

  • Sắp xếp:
BigTreeTech Relay V1.2

BigTreeTech Relay V1.2

400.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Chuyển Trạng Thái Relay Bằng Nút Nhấn

Mạch Chuyển Trạng Thái Relay Bằng Nút Nhấn

60.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Đóng Ngắt Relay Bằng Nút Nhấn

Mạch Đóng Ngắt Relay Bằng Nút Nhấn

80.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Kích Relay Bằng Nút Nhấn

Mạch Kích Relay Bằng Nút Nhấn

China

50.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Module 2 Relay Điều Khiển Qua Cổng USB

Module 2 Relay Điều Khiển Qua Cổng USB

135.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Module 8 Relay Kich H/L 12VDC

Module 8 Relay Kich H/L 12VDC

OEM

145.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Module Relay 30A Cách Ly Opto

Module Relay 30A Cách Ly Opto

45.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Module Relay 4 Kênh

Module Relay 4 Kênh

50.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Module Relay 5V 8 Kênh 2 Hàng Cách Ly Opto

Module Relay 5V 8 Kênh 2 Hàng Cách Ly Opto

120.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Module Relay Rắn SSR 1 Kênh 5V

Module Relay Rắn SSR 1 Kênh 5V

30.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Relay 1 Kênh 12VDC Opto Cách Ly

Relay 1 Kênh 12VDC Opto Cách Ly

21.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Relay 1 Kênh 24VDC Opyo Cách Ly

Relay 1 Kênh 24VDC Opyo Cách Ly

OEM

25.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Relay 1 Kênh 5V Kích Mức Cao

Relay 1 Kênh 5V Kích Mức Cao

China

17.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Relay 12V 120A

Relay 12V 120A

35.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Relay 16 Kênh Opto Cách Ly

Relay 16 Kênh Opto Cách Ly

195.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Relay 2 Kênh 24VDC Opto Cách Ly

Relay 2 Kênh 24VDC Opto Cách Ly

OEM

35.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Relay 8  Kênh

Relay 8 Kênh

88.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Relay Songle 12V 5 Chân

Relay Songle 12V 5 Chân

China

7.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Relay Songle 24V 5 Chân

Relay Songle 24V 5 Chân

China

6.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Relay Songle 5V 5 Chân

Relay Songle 5V 5 Chân

Taiwan

6.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Lên đầu trang
Danh mục Thương hiệu Bộ lọc Tài khoản Giỏ hàng