Menu

Cảm Biến Khí - Môi Trường

  • Sắp xếp:
Cảm Biến Bụi SHARP

Cảm Biến Bụi SHARP

OEM

120.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Cảm Biến Chất Lượng Không Khí MQ-135

Cảm Biến Chất Lượng Không Khí MQ-135

OEM

30.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Cảm Biến Khí CO GAS MQ7

Cảm Biến Khí CO GAS MQ7

OEM

35.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Cảm Biến Khí CO MQ9

Cảm Biến Khí CO MQ9

40.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Cảm Biến Khí CO2 MG811

Cảm Biến Khí CO2 MG811

950.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Cảm Biến Khí CO2M H-Z19

Cảm Biến Khí CO2M H-Z19

650.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Cảm Biến Khí Gas MQ-3

Cảm Biến Khí Gas MQ-3

OEM

33.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Cảm Biến Khí Gas MQ2

Cảm Biến Khí Gas MQ2

30.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Mạch Cảm Biến Khí Gas LPG Khí Than MQ-5

Mạch Cảm Biến Khí Gas LPG Khí Than MQ-5

28.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Mạch Cảm Biến Khí Gas MQ-6

Mạch Cảm Biến Khí Gas MQ-6

OEM

35.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Mạch Cảm Biến Khí Hydro MQ-8

Mạch Cảm Biến Khí Hydro MQ-8

OEM

31.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Mạch Cảm Biến Khí Metan MQ-4

Mạch Cảm Biến Khí Metan MQ-4

23.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Module Cảm Biến Bụi   SDS011

Module Cảm Biến Bụi SDS011

China

590.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Lên đầu trang
Danh mục Thương hiệu Bộ lọc Tài khoản Giỏ hàng