Menu

Dây Đai - Pulley

  • Sắp xếp:
Bộ  Căng Đai Trục X

Bộ Căng Đai Trục X

OEM

165.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Dây Curoa 0.7mm Cho Máy Cassette Nhiều Loại

Dây Curoa 0.7mm Cho Máy Cassette Nhiều Loại

5.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Dây Curoa GT3 Bước Răng 3mm

Dây Curoa GT3 Bước Răng 3mm

60.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Dây Đai 5M Bản 38mm Lõi Thép

Dây Đai 5M Bản 38mm Lõi Thép

115.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Dây Đai 5M Thép Bản 10mm

Dây Đai 5M Thép Bản 10mm

50.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Dây Đai GT2 Bản 6MM

Dây Đai GT2 Bản 6MM

20.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Dây Đai GT2 Cuộn Rời Bản 10MM

Dây Đai GT2 Cuộn Rời Bản 10MM

China

55.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Dây Đai GT2 Cuộn Rời Bản 6MM

Dây Đai GT2 Cuộn Rời Bản 6MM

40.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Dây Đai GT2 Cuộn Rời Bản 9MM

Dây Đai GT2 Cuộn Rời Bản 9MM

70.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Dây Đai HTD3M Bản 15MM

Dây Đai HTD3M Bản 15MM

40.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Dây Đai HTD3M Bản 9MM

Dây Đai HTD3M Bản 9MM

China

35.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Dây Đai HTD5M Bản 15mm

Dây Đai HTD5M Bản 15mm

95.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Dây Đai HTD5M Bản 15MM

Dây Đai HTD5M Bản 15MM

65.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Dây Đai Liền GT2

Dây Đai Liền GT2

60.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Dây Đai Liền Lớn

Dây Đai Liền Lớn

30.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Dây Đai Liền Nhỏ

Dây Đai Liền Nhỏ

15.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Dây Đai Liền S3M Bản 15MM

Dây Đai Liền S3M Bản 15MM

60.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Dây Đai Liền S5M Bản 15MM

Dây Đai Liền S5M Bản 15MM

45.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Dây Đai Liền S8M Bản 6MM

Dây Đai Liền S8M Bản 6MM

China

110.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Dây Đai Liền STD-S5M - Bản 9MM

Dây Đai Liền STD-S5M - Bản 9MM

China

40.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Đai GT2 Bước Răng 2MM (Mét)

Đai GT2 Bước Răng 2MM (Mét)

40.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Gá Kẹp Đai 5M

Gá Kẹp Đai 5M

30.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Kẹp Đai GT2

Kẹp Đai GT2

5.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Lên đầu trang
Danh mục Thương hiệu Bộ lọc Tài khoản Giỏ hàng