Menu

Cảm Biến Gyro - Gia Tốc

  • Sắp xếp:
Cảm Biến Gia Tốc 10DOF GY-86

Cảm Biến Gia Tốc 10DOF GY-86

OEM

385.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Cảm Biến Gia Tốc GY-362 ADXL362

Cảm Biến Gia Tốc GY-362 ADXL362

China

95.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Cảm Biến Gia Tốc MPU6050

Cảm Biến Gia Tốc MPU6050

OEM

35.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Cảm Biến Gia Tốc MPU9150

Cảm Biến Gia Tốc MPU9150

OEM

450.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Cảm Biến Gia Tốc MPU9250

Cảm Biến Gia Tốc MPU9250

120.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Cảm Biến Gyro L3G4200

Cảm Biến Gyro L3G4200

OEM

110.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Lên đầu trang
Danh mục Thương hiệu Bộ lọc Tài khoản Giỏ hàng