Cảm Biến Gia Tốc MPU9250

Tình trạng: Còn 9 sản phẩm
120.000₫


Cảm Biến Gia Tốc MPU9250 có khả năng đo 9 thông số: 3 trục Góc quay (Gyro), 3 trục gia tốc hướng (Accelerometer) và 3 trục từ trường (Magnetometer) chỉ bằng một cảm biến duy nhất là MPU9250 (phiên bản upgrade của MPU6050) đang rất phổ biến hiện nay, cảm biến có code mẫu đầy đủ và rất nhiều tài liệu từ cộng đồng, thích hợp cho các ứng dụng: con lắc động, xe tự cân bằng, máy bay,...

 

Cảm Biến Gia Tốc MPU9250

 

Cảm Biến Gia Tốc MPU9250

Cảm Biến Gia Tốc MPU9250

Thông số kỹ thuật Cảm Biến Gia Tốc MPU9250

 

- Điện áp sử dụng: 3~5VDC

- Điện áp giao tiếp: 3~5VDC

- Chuẩn giao tiếp: I2C / SPI

- Three 16-bit analog-to-digital converters (ADCs) for digitizing the gyroscope outputs

-Three 16-bit ADCs for digitizing the accelerometer outputs

- Three 16-bit ADCs for digitizing the magnetometer outputs

- Gyroscope full-scale range of ±250, ±500, ±1000, and ±2000°/sec (dps)

- Accelerometer full-scale range of ±2g, ±4g, ±8g, and ±16g

- Magnetometer full-scale range of ±4800μT

- Kích thước: 15 x 25mm, khoảng cách chân 2.54mm

Applications

- TouchAnywhere™ technology (for “no touch” UI Application Control/Navigation)

- MotionCommand™ technology (for Gesture Short-cuts)

- Motion-enabled game and application framework

- Location based services, points of interest, and dead reckoning

- Handset and portable gaming

- Motion-based game controllers

- 3D remote controls for Internet connected DTVs and set top boxes, 3D mice

- Wearable sensors for health, fitness and sports

 

Hướng dẫn sử dụng – sơ đồ đấu nối Cảm Biến Gia Tốc MPU9250

 

 

Cảm Biến Gia Tốc MPU9250

 

Tài liệu – Code tham khảo:

 

Thư viện MPU9250

Code mẫu:

/*************************************************** 
  Kết nối:
            MPU9250                 UNO R3              MEGA
              VIN                     5V                 5V
              GND                     GND                GND
              SCL                     A5                 SCL
              SDA                     A4                 SDA


  Nạp code mở Serial Monitor chọn No line ending, baud 9600. 
 ****************************************************/
#include "MPU9250.h"

// an MPU9250 object with the MPU-9250 sensor on I2C bus 0 with address 0x68
MPU9250 IMU(Wire,0x68);
int status;

void setup() {
  // serial to display data
  Serial.begin(115200);
  while(!Serial) {}

  // start communication with IMU 
  status = IMU.begin();
  if (status < 0) {
    Serial.println("IMU initialization unsuccessful");
    Serial.println("Check IMU wiring or try cycling power");
    Serial.print("Status: ");
    Serial.println(status);
    while(1) {}
  }
}

void loop() {
  // read the sensor
  IMU.readSensor();
  // display the data
  Serial.print(IMU.getAccelX_mss(),6);
  Serial.print("t");
  Serial.print(IMU.getAccelY_mss(),6);
  Serial.print("t");
  Serial.print(IMU.getAccelZ_mss(),6);
  Serial.print("t");
  Serial.print(IMU.getGyroX_rads(),6);
  Serial.print("t");
  Serial.print(IMU.getGyroY_rads(),6);
  Serial.print("t");
  Serial.print(IMU.getGyroZ_rads(),6);
  Serial.print("t");
  Serial.print(IMU.getMagX_uT(),6);
  Serial.print("t");
  Serial.print(IMU.getMagY_uT(),6);
  Serial.print("t");
  Serial.print(IMU.getMagZ_uT(),6);
  Serial.print("t");
  Serial.println(IMU.getTemperature_C(),6);
  delay(100);
}

 Từ khóa sản phẩm:

- cảm biến GY-MPU9250

- Cảm biến gia tốc

- GY 9250

Chính sách bảo hành:

Cảm Biến Gia Tốc MPU9250

Click vào đây để xem thêm chính sách bảo hành – đổi trả.

 

Hàng Giá Tốt - Ưu Đãi

TAE SHOP