Menu

Động Cơ DC - Giảm Tốc

  • Sắp xếp:
Động Cơ 895

Động Cơ 895

210.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Động Cơ DC 12V

Động Cơ DC 12V

30.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Động Cơ DC 12V - 35RPM/Phút 1632Y

Động Cơ DC 12V - 35RPM/Phút 1632Y

120.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Động Cơ DC 25GA370 5-12V (45-108 vòng/phút)

Động Cơ DC 25GA370 5-12V (45-108 vòng/phút)

120.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Động Cơ DC Giảm Tốc 5V / 200PRM

Động Cơ DC Giảm Tốc 5V / 200PRM

Taiwan

91.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Động Cơ DC Giảm Tốc GM25 370 + Encoder Hall Sensor

Động Cơ DC Giảm Tốc GM25 370 + Encoder Hall Sensor

230.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Động Cơ DC Motor 775

Động Cơ DC Motor 775

150.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Động cơ Encorder DC giảm tốc JGA25-371

Động cơ Encorder DC giảm tốc JGA25-371

China

275.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Động Cơ Giảm Tốc 12V DC 37GP-395SP-10

Động Cơ Giảm Tốc 12V DC 37GP-395SP-10

Taiwan

50.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Động Cơ Giảm Tốc DC 25370 (60Prm-120Prm)

Động Cơ Giảm Tốc DC 25370 (60Prm-120Prm)

China

110.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Động Cơ Giảm Tốc GA25 370DC 12V

Động Cơ Giảm Tốc GA25 370DC 12V

120.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Động cơ Giảm Tốc RG37BR  150RPM

Động cơ Giảm Tốc RG37BR 150RPM

China

180.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Động Cơ Giảm Tốc Rotalink 12V/500RPM

Động Cơ Giảm Tốc Rotalink 12V/500RPM

Taiwan

50.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Điều Khiển Động Cơ 12V - 36V/10A

Mạch Điều Khiển Động Cơ 12V - 36V/10A

95.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Điều Khiển Động Cơ DC BTS7960 43A

Mạch Điều Khiển Động Cơ DC BTS7960 43A

160.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Mạch Điều Khiển Động Cơ PWM 2A

Mạch Điều Khiển Động Cơ PWM 2A

China

38.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Điều Khiển Tốc Độ Động Cơ DC 6-60V 30A

Mạch Điều Khiển Tốc Độ Động Cơ DC 6-60V 30A

OEM

220.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Điều Khiển Tốc Độ Động Cơ DC10V-55V 30A

Mạch Điều Khiển Tốc Độ Động Cơ DC10V-55V 30A

250.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Lên đầu trang
Danh mục Thương hiệu Bộ lọc Tài khoản Giỏ hàng