Menu

Mạch Truyền Nhận Ethernet - Wifi

  • Sắp xếp:
ESP8266-07/12 Adapter

ESP8266-07/12 Adapter

4.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Mạch Chuẩn Giao Tiếp Ethernet Sang SPI ENC28J60

Mạch Chuẩn Giao Tiếp Ethernet Sang SPI ENC28J60

Taiwan

85.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Truyền Nhận Wifi ESP8266-01

Mạch Truyền Nhận Wifi ESP8266-01

Taiwan

47.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Mạch Truyền Nhận Wifi ESP8266-07

Mạch Truyền Nhận Wifi ESP8266-07

Taiwan

55.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Mạch Truyền Nhận Wifi ESP8266-12

Mạch Truyền Nhận Wifi ESP8266-12

Taiwan

57.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Module Esp8266 Wifi ESP-WROOM-02 D1

Module Esp8266 Wifi ESP-WROOM-02 D1

China

185.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Module Ethernet W5500

Module Ethernet W5500

China

120.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

NodeMCU ESP8266 Kit

NodeMCU ESP8266 Kit

85.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Lên đầu trang
Danh mục Thương hiệu Bộ lọc Tài khoản Giỏ hàng