Mạch Truyền Nhận Wifi ESP8266-07

Tình trạng: Còn 109 sản phẩm
75.000₫


Mạch truyền nhận Wifi ESP8266-07

Mạch truyền nhận Wifi ESP8266-07 là module truyền nhận WiFi sử dụng chip ESP8266 SoC (System on Chip).

ESP8266 với lõi vi xử lý 32 bit hoạt động với tần số 80MHz, 64KB RAM và 512KB Flash. Có thể dùng nó để đưa những dự án của bạn kết nối đến Internet. Đơn giản nó sử dụng ngõ giao thức nối tiếp với tốc độ Baud 9600(mặc định). Kết nối mạng không dây, giống như một máy chủ hoặc một cầu nối trung gian.

Mạch truyền nhận Wifi ESP8266-07

 

Mạch truyền nhận Wifi ESP8266-07 và Thông số kỹ thuật

 • Hỗ trợ chuẩn 802.11 b/g/n.

 • Wi-Fi 2.4 GHz, hỗ trợ WPA/WPA2.

 • Chuẩn điện áp hoạt động: 3.3V.

 • Thư viện 3D cho altium

Sơ đồ chân của Mạch truyền nhận Wifi ESP8266-07

Mạch truyền nhận Wifi ESP8266-07

Kích thước Mạch truyền nhận Wifi ESP8266-07

Mạch truyền nhận Wifi ESP8266-07

Tập lệnh AT: 

 • AT – Kiểm tra kết nối
 • AT+RST – Reset module

 • AT+GMR – Kiểm tra phiên bản firmware

 • AT+CWMODE? – Kiểm tra kiểu kết nối

  Giá trị trả về sẽ là 1,2,3 tương ứng với STA, AP, BOTH
  STA: Station
  AP: Access point
  BOTH: cả 2

 • AT+CWLAP – Hiển thị danh sách các cột WIFI

 • AT+CWJAP – Kết nối với Access point
  Cú pháp kết nối như sau: AT+CWJAP=”SSID”,”PW”
  SSID là tên của Access point
  PW là mật khẩu

 • AT+CIFSR – Kiểm tra IP

 • AT+CIPMUX – Thiết lập kết nối TCP/UDP.
  AT+ CIPMUX?: xem cài đặt thiết lập.
  AT+ CIPMUX=0: single.
  AT+ CIPMUX=1: Multiple.

 • AT+CIPSERVER= <mode>[,<port>] – thiết lập server:
  Mode = 0: Close server .
  Mode =1: Open server.
  Port: Cổng.

Mạch truyền nhận Wifi ESP8266-07 và Arduino IDE

video demo: 

Hàng Giá Tốt - Ưu Đãi

TAE SHOP