Menu

Mạch Nguồn Converter AC - DC

  • Sắp xếp:
MẠCH NGUỒN DC24025 220VAC Sang 12V/2A

MẠCH NGUỒN DC24025 220VAC Sang 12V/2A

OEM

65.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Nguồn Xung 220V Sang 12V/450mA

Mạch Nguồn Xung 220V Sang 12V/450mA

35.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Nguồn Xung 220V Sang 3.3V / 700MA

Mạch Nguồn Xung 220V Sang 3.3V / 700MA

30.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Nguồn Xung 220V Sang 5V/2A

Mạch Nguồn Xung 220V Sang 5V/2A

75.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Mạch Nguồn Xung 220V Sang 5V/700mA

Mạch Nguồn Xung 220V Sang 5V/700mA

OEM

35.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Nguồn Xung AC-DC 12VDC 4.8W

Mạch Nguồn Xung AC-DC 12VDC 4.8W

50.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Module Chuyển Đổi Nguồn AC-DC XK-2412DC 24VDC

Module Chuyển Đổi Nguồn AC-DC XK-2412DC 24VDC

OEM

115.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Module Nguồn AC-DC HLK-PM03-3.3VDC

Module Nguồn AC-DC HLK-PM03-3.3VDC

OEM

75.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Nguồn Xung 220V Sang 9V/500mA

Nguồn Xung 220V Sang 9V/500mA

China

30.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Nguồn Xung Hạ Áp 220VAC-5VDC 600mA

Nguồn Xung Hạ Áp 220VAC-5VDC 600mA

35.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Lên đầu trang
Danh mục Thương hiệu Bộ lọc Tài khoản Giỏ hàng