Menu

Mạch Nguồn Giảm Áp

  • Sắp xếp:
Chip Chuyển Đổi Điện Áp 24V Sang 5V Lambda

Chip Chuyển Đổi Điện Áp 24V Sang 5V Lambda

35.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Mạch Giảm Áp 100W 10-90V 6A

Mạch Giảm Áp 100W 10-90V 6A

OEM

220.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Giảm Áp 10A 300W Có Hiển Thị Led 7 Đoạn

Mạch Giảm Áp 10A 300W Có Hiển Thị Led 7 Đoạn

OEM

190.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Giảm Áp 1V - 24V Mini-360

Mạch Giảm Áp 1V - 24V Mini-360

OEM

10.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Mạch Giảm Áp 20A Có Chỉnh Dòng

Mạch Giảm Áp 20A Có Chỉnh Dòng

145.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Mạch Giảm Áp 4,5V - 30V Sang 0.8V - 30V 12A/200W

Mạch Giảm Áp 4,5V - 30V Sang 0.8V - 30V 12A/200W

OEM

175.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Giảm Áp 5A XL4015 Có Chỉnh Dòng

Mạch Giảm Áp 5A XL4015 Có Chỉnh Dòng

Taiwan

55.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Giảm Áp 5V 3A Sạc Điện Thoại

Mạch Giảm Áp 5V 3A Sạc Điện Thoại

Taiwan

17.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Mạch Giảm Áp 8A XL4016

Mạch Giảm Áp 8A XL4016

Taiwan

95.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Mạch Giảm Áp 8A XL4016E1

Mạch Giảm Áp 8A XL4016E1

70.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Mạch Giảm Áp DC 160W 8A

Mạch Giảm Áp DC 160W 8A

OEM

140.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Giảm Áp LM2596

Mạch Giảm Áp LM2596

OEM

20.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Mạch Giảm Áp LM2596 (Có Màn Hình)

Mạch Giảm Áp LM2596 (Có Màn Hình)

OEM

40.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Giảm Áp XL4005

Mạch Giảm Áp XL4005

Taiwan

35.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Giảm Áp XL4015 - 5A

Mạch Giảm Áp XL4015 - 5A

Taiwan

35.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Nguồn Giảm Áp MP1584EN 0.8V - 20V / 3A

Mạch Nguồn Giảm Áp MP1584EN 0.8V - 20V / 3A

OEM

18.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Module Chuyển Đổi Nguồn AC-DC XK-2412DC 24VDC

Module Chuyển Đổi Nguồn AC-DC XK-2412DC 24VDC

OEM

115.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Lên đầu trang
Danh mục Thương hiệu Bộ lọc Tài khoản Giỏ hàng