Menu

Điều Khiển Động Cơ DC

  • Sắp xếp:
Mạch Điều Khiển Động Cơ 12V - 36V/10A

Mạch Điều Khiển Động Cơ 12V - 36V/10A

95.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Điều Khiển Động Cơ 24VDC 8A

Mạch Điều Khiển Động Cơ 24VDC 8A

155.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Điều Khiển Động Cơ DC BTS7960 43A

Mạch Điều Khiển Động Cơ DC BTS7960 43A

160.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Mạch Điều Khiển Động Cơ L298 Xanh

Mạch Điều Khiển Động Cơ L298 Xanh

OEM

70.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Điều Khiển Động Cơ Mini MX1508

Mạch Điều Khiển Động Cơ Mini MX1508

17.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Mạch Điều Khiển Động Cơ PWM 2A

Mạch Điều Khiển Động Cơ PWM 2A

China

38.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Điều Khiển Tốc Độ Động Cơ DC 6-60V 30A

Mạch Điều Khiển Tốc Độ Động Cơ DC 6-60V 30A

OEM

220.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Điều Khiển Tốc Độ Động Cơ DC10V-55V 30A

Mạch Điều Khiển Tốc Độ Động Cơ DC10V-55V 30A

250.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Điều Kiển Tốc Độ Động Cơ DC Mini 5A

Mạch Điều Kiển Tốc Độ Động Cơ DC Mini 5A

OEM

30.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Module Điều Khiển Động Cơ L298 mini 2.5A

Module Điều Khiển Động Cơ L298 mini 2.5A

25.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Giảm 29%
Module Điều Khiển Động Cơ L298P

Module Điều Khiển Động Cơ L298P

120.000₫ 169.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Lên đầu trang
Danh mục Thương hiệu Bộ lọc Tài khoản Giỏ hàng