Cảm Biến Nhiệt Độ Và Độ Ẩm DHT22

Tình trạng: Còn 9 sản phẩm | SKU: 893261101068
98.000₫


Cảm Biến Nhiệt Độ Và Độ Ẩm DHT22 là cảm biến thông dụng tích hợp vừa đo được nhiệt độ và độ ẩm, độ chính xác khá cao, độ ổn định cao, có khả năng hoạt động liên tục trong thời gian dài, thông số kỹ thuật tốt hơn  DHT11. Giao tiếp với vi điều khiển qua chuẩn giao tiếp 1 dây.

 

Cảm Biến Nhiệt Độ Và Độ Ẩm DHT22

 

Cảm Biến Nhiệt Độ Và Độ Ẩm DHT22

 

Cảm Biến Nhiệt Độ Và Độ Ẩm DHT22
 

Thông số kỹ thuật Cảm Biến Nhiệt Độ Và Độ Ẩm DHT22

 

Cảm Biến Nhiệt Độ Và Độ Ẩm DHT22

- Điện áp hoạt động: 5V

- Khoảng đo độ ẩm: 0% - 100% RH sai số 2% RH

- Khoảng đo nhiệt độ: -40 ~ -80 độ C sai số 0.5% độ C

- Tần số lấy mẫu tối đa 0.5Hz (2 giây / lần)

- Kích thước: 28mm x 12mm x 10mm

 

Hướng dẫn sử dụng Cảm Biến Nhiệt Độ Và Độ Ẩm DHT22

 

Đấu nối Cảm Biến Nhiệt Độ Và Độ Ẩm DHT22 

ESP8266 Sensor
5V Vcc
GND GND
GPIO16 OUT

 

Code tham khảo Cảm Biến Nhiệt Độ Và Độ Ẩm DHT22 

#include <DHT.h>
//DHT config
#define DHTPIN 16   // what digital pin we're connected to
#define DHTTYPE DHT11  // DHT 11
//#define DHTTYPE DHT22  // DHT 22 (AM2302), AM2321
//#define DHTTYPE DHT21  // DHT 21 (AM2301)
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup() {
    Serial.begin(115200);
    dht.begin();
}

void loop() {
    float temp = dht.readTemperature();
    float humi = dht.readHumidity();
    if (isnan(temp) || isnan(humi)) {
        Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
        return;
    }else{
        Serial.printf("Nhiet do %s - Do am %s\r\n", String(temp, 1).c_str(), String(humi, 1).c_str());
    }
    delay(500);
}

 

 

 

Hàng Giá Tốt - Ưu Đãi

TAE SHOP