Module Điều Khiển Nhiệt Độ và Độ ẩm Đóng Ngắt Relay

Tình trạng: Đang Cập Nhật
350.000₫


 Module Điều Khiển Nhiệt Độ và Độ ẩm  độ chính xác cao có hiển thị LCD có điều chỉnh đóng ngắt .

 Module Điều Khiển Nhiệt Độ và Độ ẩm Đóng Ngắt Relay Module Điều Khiển Nhiệt Độ và Độ ẩm Đóng Ngắt Relay Module Điều Khiển Nhiệt Độ và Độ ẩm Đóng Ngắt Relay

 

Thông số kỹ thuật  Module Điều Khiển Nhiệt Độ và Độ ẩm Đóng Ngắt Relay :

 

- Nhận dạng tự động chế độ làm việc 

+ Tự động nhận biết chế độ làm việc theo nhiệt độ giới hạn dưới / nhiệt độ giới hạn trên

+  Nhiệt độ khởi động> nhiệt độ dừng , chế độ làm mát C  nhiệ độ khởi động 

- Chế độ làm mát 

+ Khi nhiệt độ đo được  ≥ nhiệt độ giới hạn trên rơ le được bật , đèn chỉ báo màu đỏ sáng và thiết bị làm mát bắt đầu hoạt động 

+ Khi nhiệt độ đo được < nhiệt độ giới hạn dưới rơ le tắt, đèn báo màu đỏ tắt và thiết bị ngừng hoạt động 

- Chế độ sưởi ấm 

Khi nhiệt độ đo được  ≥ nhiệt độ giới hạn trên rơ le được bật , đèn chỉ báo màu đỏ sáng và thiết bị làm nóng  bắt đầu hoạt động 

Khi nhiệt độ đo được < nhiệt độ giới hạn dưới rơ le tắt, đèn báo màu đỏ tắt và thiết bị ngừng hoạt động 

- Chức năng hỉnh nhiệt độ 

+ Nếu hệ thống hoạt động trong một thời gian dài có thể dẫn đến sai  lệch , được điều chỉnh bằng chức năng này , nhiệt độ thực tế = nhiệt độ đo được + giá trị hiệu chuẩn 

- Cách Cài đặt giới hạn trên và gới hạn dưới 

+ Trong giao diện hoạt động, nhấn và giữ nút ‘ TM + ‘ trong hơn 3 giây để vào giao diện cài đặt nhiệt độ khởi động.Thử nghiệm có thể sửa đổi các thông số thông qua phím TM + TM.Khi các tham số được sửa đổi, đợi 6s tự động thoát và lưu;  

+ Trong giao diện hoạt động, nhấn và giữ nút ‘ TM- ‘ trong hơn 3 giây để vào giao diện cài đặt nhiệt độ dừng Thử nghiệm có thể sửa đổi các thông số thông qua phím TM + TM.Khi các tham số được sửa đổi, đợi 6s tự động thoát và lưu.  

CHỨC NĂNG ĐỘ ẨM 

- Nhận dạng tự động chế độ làm việc: 

+ Tự động nhận biết chế độ làm việc theo nhiệt độ độ ẩm /dừng khởi động

+ Độ ẩm đo được > mức độ ẩm cài đặt, chế độ khử ẩm ‘ d ‘ ; Độ ẩm đo được < mức độ ẩm cài đặt, chế độ ẩm ‘ E ‘ 

- Chế độ khử ẩm: 

+ Khi Độ ẩm đo được > độ ẩm cài đặt, rơle được bật, đèn báo màu xanh lá cây bật sáng và thiết bị hút ẩm bắt đầu hoạt động

+ Độ ẩm đo được < độ ẩm cài đặt, độ chuyển tiếp bị tắt, đèn báo màu xanh lá cây tắt và thiết bị hút ẩm ngừng hoạt động

- Chế độ ẩm:  

+ Khi phát hiện độ ẩm, độ ẩm khởi động, rơle được bật, đèn báo màu xanh lá cây bật sáng và thiết bị làm ẩm bắt đầu hoạt động

+ Khi phát hiện độ ẩm dừng, độ chuyển tiếp bị tắt, đèn báo màu xanh lá cây tắt và thiết bị làm ẩm ngừng hoạt động

- Chức năng chỉnh độ ẩm RH (-10.0 ~ 10.0 ° C ) : 

+ Nếu hệ thống hoạt động trong một thời gian dài, có thể có độ lệch.Được điều chỉnh bởi chức năng này, độ ẩm thực tế= độ ẩm đo được + giá trị hiệu chuẩn

- Cách đặt độ ẩm khởi động / dừng:

+ Trong màn hình hoạt động, nhấn ‘ RH + ‘ nút 3 hoặc nhiều giây để nhập bắt đầu ẩm màn hình cài đặt, thử nghiệm có thể RH + RH- thay đổi các tham số, tham số phải được sửa đổi hoàn tất, chờ 6s rút ngay lập tức tiết kiệm

+ Trong giao diện hoạt động, nhấn ‘ RH- ‘ chìa khóa 3 hoặc nhiều giây để nhập dừng ẩm giao diện cài đặt, có thể được thử nghiệm bởi RH + RH- thay đổi các tham số, tham số phải được sửa đổi hoàn tất, chờ 6s rút ngay lập tức tiết kiệm

Ngoài ra mạch còn có thể giao tiếp UART để thiết lập các thông số như nhiệt độ bắt đầu / độ ẩm, dừng nhiệt độ / độ ẩm, chỉnh nhiệt độ / độ ẩm, v.v

Nhiệt độ / độ ẩm báo cáo thời gian thực:  

Nếu chức năng báo cáo nhiệt độ / độ ẩm được bật , sản phẩm sẽ phát hiện nhiệt độ / độ ẩm và trạng thái của rơletrong khoảng thời gian 1 s và truyền nó đến đầu cuối thông qua UART để tạo điều kiện thu thập dữ liệu

Hàng Giá Tốt - Ưu Đãi

TAE SHOP