Menu

Arduino Công Nghiệp

  • Sắp xếp:
Arduino 2560 Chuẩn Công Nghiệp 15 In 10 Out

Arduino 2560 Chuẩn Công Nghiệp 15 In 10 Out

China

1.200.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Arduino Nano 485

Arduino Nano 485

China

300.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Arduino328P UNO Công Nghiệp

Arduino328P UNO Công Nghiệp

China

700.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Bộ điều Khiển Lập Trình   PLC Arduino328

Bộ điều Khiển Lập Trình PLC Arduino328

China

1.090.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Mở Rộng Arduino Nano  MCU 485 Oled

Mạch Mở Rộng Arduino Nano MCU 485 Oled

China

720.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Module Mở Rộng Arduino2560

Module Mở Rộng Arduino2560

China

550.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Module Mở Rộng Cổng Mạng Arduino2560

Module Mở Rộng Cổng Mạng Arduino2560

550.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

PLC Arduino 2560 công nghiệp 16 IN 12 OUT 4AD RS485

PLC Arduino 2560 công nghiệp 16 IN 12 OUT 4AD RS485

China

1.700.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Lên đầu trang
Danh mục Thương hiệu Bộ lọc Tài khoản Giỏ hàng