Menu

Arduino Boards

  • Sắp xếp:
Arduino ADK R3

Arduino ADK R3

600.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Arduino CCduino Uno SMD R3

Arduino CCduino Uno SMD R3

155.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Arduino Due

Arduino Due

Taiwan

465.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Arduino Esplora

Arduino Esplora

550.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Giảm 31%
Arduino Leonardo

Arduino Leonardo

Taiwan

125.000₫ 180.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Arduino LilyPad Tiny CJMCU

Arduino LilyPad Tiny CJMCU

75.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Arduino Mega 2560 R3

Arduino Mega 2560 R3

China

400.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Arduino Mega 2560 R3 Without logo

Arduino Mega 2560 R3 Without logo

350.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Arduino Nano R3 V3.0 ATmega328P (Không kèm dây cáp USB)

Arduino Nano R3 V3.0 ATmega328P (Không kèm dây cáp USB)

110.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Arduino Pro Micro

Arduino Pro Micro

125.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Arduino Pro Mini 3.3V/ 8MHZ

Arduino Pro Mini 3.3V/ 8MHZ

90.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Arduino Pro Mini v3 - 5V

Arduino Pro Mini v3 - 5V

95.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Arduino Promini LGT8F328P SSOP20 - X1H24

Arduino Promini LGT8F328P SSOP20 - X1H24

China

45.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Arduino Uno R3 (New Version)

Arduino Uno R3 (New Version)

210.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Giảm 20%
Arduino Uno R3( kèm cáp)

Arduino Uno R3( kèm cáp)

Taiwan

199.000₫ 250.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Arduino Uno SMD Micro USB

Arduino Uno SMD Micro USB

Taiwan

130.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Arduino Yun

Arduino Yun

Taiwan

2.600.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Intel® Edison and Arduino Breakout Kit

Intel® Edison and Arduino Breakout Kit

2.500.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Module Vi Điều Khiển Mini Micro ATTINY85

Module Vi Điều Khiển Mini Micro ATTINY85

China

40.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Lên đầu trang
Danh mục Thương hiệu Bộ lọc Tài khoản Giỏ hàng