Arduino Mega 2560 R3 Without logo

Tình trạng: Còn 24 sản phẩm | SKU: 893261100014
195.000₫


Arduino Mega 2560 R3 là một board  vi điều khiển dựa trên ATmega2560. Board này có 54 chân I/O  (14 chân PWM ), 16 analog đầu hàng vào, 4 UARTs (phần cứng cổng tuần tự), sử dụng thạch anh 16 MHz,  kết nối cổng USB, một Jack cắm điện, chân ICSP, và một nút reset. Board có tất cả mọi thứ cần thiết để hỗ trợ vi điều khiển.

Chỉ cần kết nối Arduino Mega 2560 với một máy tính bằng cáp USB hoặc cấp nguồn với một adapter AC sang DC hoặc pin để bắt đầu. Arduino Mega 2560 tương thích với hầu hết các shield mở rộng được thiết kế cho Arduino Duemilanove hoặc Diecimila  hay  Arduino Uno R3.

Arduino Mega 2560 Giá Rẻ

Đặc tính của Board

Thông sô kỹ thuật:

Microcontroller:                               ATmega2560

Operating voltage:                          5 V

Input voltage (recommended):       7-12 V

Digital I/O pins:                               70 (of which 15 provide PWM output)

Analog input pins:                          16

DC current per I/O pin:                  40 mA

DC current for 3.3V pin:                50 mA

Flash memory:                              256 KB of which 8 KB used by bootloader

SRAM:                                           8 KB

EEPROM:                                     4 KB

Clock speed:                                16 MHZ

Hướng dẫn sử dụng

 

Tài liệu tham khảo

Hàng Giá Tốt - Ưu Đãi

TAE SHOP