EEPROM AT24C256 (256KB) Module

Tình trạng: Đang Cập Nhật | SKU: 893261100177
30.000₫


EEPROM AT24C256 (256KB) là module cần thiết nếu bạn cần phải  lưu trữ dữ liệu trong Arduino nhưng bộ nhớ EEPROM ATmega không đủ thì nên dùng eeprom ngoài, EEPROM AT24C256 là sự lựa chọn tốt nhất của bạn.

Module này được sử dụng  chip AT24C256 EEPROM, có khả năng lưu trữ 256k bit.  giao tiếp với Arduino qua bus I2C, Giúp bạn làm nhiều hơn lưu trữ dữ liệu một cách dễ dàng.

Sơ đồ nối dây

Code mẫu

Hàng Giá Tốt - Ưu Đãi

TAE SHOP