Khớp Nối Đồng Thẳng (Nhiều Loại)

Tình trạng: Còn 46 sản phẩm | SKU: 893261105173
13.000₫
Kích thước lỗ:
3*6
3-4
6*6
3 - 3
2 - 3
2 - 5
3 - 5
5 - 5


Khớp Nối Đồng Thẳng giúp nối các loại trục có đường kính khác nhau, có các loại phổ thông như:

Kích thước đầu đổi:

 • 2MM - 2MM
 • 2MM - 3MM
 • 2MM - 4MM
 • 2MM - 5MM
 • 2.3MM - 2MM
 • 2.3MM - 3MM
 • 2.3MM - 3.175MM
 • 2.3MM - 4MM
 • 3MM - 3MM
 • 3MM - 4MM
 • 3MM - 5MM
 • 3.175MM - 2MM
 • 3.175MM - 3MM
 • 3.175MM - 4MM
 • 3.175MM - 5MM
 • 4MM - 4MM
 • 4MM - 5MM

 

 

 

khớp nối đồng thẳng

khớp nối đồng thẳng

 

Hàng Giá Tốt - Ưu Đãi

TAE SHOP