Ma Trận Nút Nhấn 4x4 – TAE SHOP

Ma Trận Nút Nhấn 4x4

Tình trạng: Hết hàng
30.000₫


Ma Trận Nút Nhấn 4x4

Thông số kỹ thuật

- Kích thước: 1.69 in x 1.54 in x 0.39 in (4.3 cm x 3.9 cm x 1.0 cm)
- Khối lượng: 0.39 oz (11 g)

Sơ đồ nối dây

TAE SHOP