Mạch Đọc Thẻ Nhớ MMC Card – TAE SHOP

Mạch Đọc Thẻ Nhớ MMC Card

Tình trạng: Còn 7 sản phẩm
20.000₫


Mạch Đọc Thẻ Nhớ MMC Card sẽ giúp ứng dụng của bạn được nhanh hơn và dễ dàng hơn khi cần đến đọc/ ghi dữ liệu từ thẻ nhớ. module SD card có thể sử dụng với bất cứ loại vi điều khiển nào.

 

Có thể dùng module để làm máy MP3, lưu trữ dữ liệu cảm biến ..v.v. . Module giao tiếp với vi điều khiển qua chuẩn SPI gồm các chân MOSI,MISO,SCK,CS. Module sử dụng nguồn 3.3V hoặc 5V đều được, do đã có IC nguồn tích hợp trên board.

Sơ đồ nối dây

Code mẫu

Chúng ta dùng thư viện SD có sẵn trong Arduino IDE

TAE SHOP