Mạch Truyền Nhận Bluetooth HC05

Tình trạng: Còn 43 sản phẩm | SKU: 893261100355
90.000₫


Mạch truyền nhận Bluetooth HC05

Mạch truyền nhận Bluetooth HC05 (master/slave) dùng để thiết lập kết nối Serial giữa 2 thiết bị bằng sóng bluetooth. Điểm đặc biệt của module bluetooth HC-05 là module có thể hoạt động được ở 2 chế độ: MASTER hoặc SLAVE. Trong khi đó, bluetooth module HC-06 chỉ hoạt động ở chế độ SLAVE.

Mạch truyền nhận Bluetooth HC05

+ Ở chê độ SLAVE: bạn cần thiết lập kết nối từ smartphone, laptop, usb bluetooth để dò tìm module sau đó pair với mã PIN là 1234. Sau khi pair thành công, bạn đã có 1 cổng serial từ xa hoạt động ở baud rate 9600.

+ Ở chế độ MASTER: module sẽ tự động dò tìm thiết bị bluetooth khác (1 module bluetooth HC-06, usb bluetooth, bluetooth của laptop...) và tiến hành pair chủ động mà không cần thiết lập gì từ máy tính hoặc smartphone.

Thông số kỹ thuật

  • Điện áp hoạt động: 3.3 - 5V.
  • Dòng điện khi hoạt động: khi Pairing 30 mA, sau khi pairing hoạt động truyền nhận bình thường 8 mA
  • Baudrate UART có thể chọn được: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
  • Kích thước của module chính: 28 mm x 15 mm x 2.35 mm

Sơ đồ nối dây

Mạch truyền nhận Bluetooth HC05

Mạch truyền nhận Bluetooth HC05 Code mẫu 

 

 

 

Hàng Giá Tốt - Ưu Đãi

TAE SHOP