Combo Motor Servo 86HSEN 8.5N/4.5N/12N+ Drive HB860MB

Tình trạng: Đang Cập Nhật
2.786.000₫
Kích thước
Motor 86HS12N 12N có thắng +Drive HBS860MB
Motor 86HS8N 8.5N có thắng +Drive HB860MB
Motor 86HSE4N 4.5N +Drive HBS860MB
Motor 86HSE8N 8.5N+ Drive HBS860MB+Cáp
Motor 86HSE12N 12N+ Drive HBS860MB+Cáp

TAE SHOP