Đế Ra Chân Cho Node MCU

Tình trạng: Còn 34 sản phẩm | SKU: 893261100396
50.000₫


Đế ra chân cho node MCU

Đế ra chân cho node MCU là sản phẩm dựa trên sự thông dụng của modlue node MCU hiện nay, để tránh việc làm mạch tốn thời gian của các bạn IT hoặc các bạn không chuyên về làm mạch, Đế ra chân cho node MCU sẽ giúp các bạn thực hiện nhanh các dự án IOT, dự án nhỏ cho gia đình và thực tập.

Đế ra chân cho node MCU

Đế ra chân cho NodeMCU

Đế ra chân cho node MCU - thông tin

Đế ra chân cho node MCU sẽ giúp các bạn làm các chức năng như sau:

  • Out ra các cụm chân: SPI, UART, GPIO, ai và 3.3v nối nguồn.
  • Nguồn cấp cho Đế ra chân cho node MCU: 4.5v ~ 9v.
  • Thông tin về kit node MCU: http://tae.vn/nodemcu-esp8266-kit
  • Kích thước 6 cm x 6 cm x 1 cm

 

  • Đế ra chân cho node MCU

 

Hàng Giá Tốt - Ưu Đãi

TAE SHOP