Mạch Chuyển Đổi Điện Áp 0-10V Sang PWM

Tình trạng: Còn 16 sản phẩm
105.000₫


Working Voltage: DC 5-12V

Conversion Range: 0-5V/0-10V to 0-100% PWM

Allowable Error: 1-3%
 

Pin Definition:
 

VCC: working power 5-12V

GND: ground

VIN: input voltage:0-10V

GND: input voltage ground

GND: output PWM ground

PWM: output PWM

Hàng Giá Tốt - Ưu Đãi

TAE SHOP