Module Hiển Thị 8 Led &16 Key TM1638

Tình trạng: Đang Cập Nhật | SKU: 893261105515
70.000₫


Thêm vào yêu thích Đã yêu thích

Module Hiển Thị 8 Led &16 Key TM1638 là sản phẩm được sử dụng để tạo bảng điều khiển, hiển thị trên led đơn, led 7 đoạn và phím bấm thông qua giao tiếp nối tiếp sử dụng IC TM1638. Nó có thể điều khiển, hiển thị đồng thời 8 led 7 đoạn và 16 phím bấm mà chỉ sử dụng duy nhất 3 chân giao tiếp từ Arduino hoặc Vi điều khiển, được làm với chất lượng linh kiện và gia công tốt nên cho độ bền cao.

 Module Hiển Thị 8 Led &16 Key TM1638 Module Hiển Thị 8 Led &16 Key TM1638

Thông số kỹ thuật Module Hiển Thị 8 Led &16 Key TM1638

 

- Điện áp sử dụng: 5V

- IC chính: TM1638

- 8 led 7 đoạn 

- bàn phím ma trận 16 phím

- Hỗ trợ cài đặt độ sáng led: 8 mức

- Trọng lượng: 34g

- Kích thước: 68x68mm

 

Hướng dẫn sử dụng – sơ đồ đấu nối Module Hiển Thị 8 Led &16 Key TM1638

 

VCC – 5v from Arduino
Gnd – GND from Arduino
STB – strobe pin, an output from your Arduino
CLK – clock pin, an output from your Arduino
DIO –  data pin, another ouput from your Arduino

 

Module Hiển Thị 8 Led &16 Key TM1638 

Tài liệu – Code mẫu:

 

#include <TM1638.h>
#include <TM1638QYF.h>
 
TM1638QYF module(8,9,10);
word mode;
 
unsigned long startTime;
 
void setup() {
  startTime = millis();
 
  module.setupDisplay(true, 7);
  mode = 0;
}
 
void update(TM1638QYF* module, word* mode) {
  word buttons = module->getButtons();
  unsigned long runningSecs = (millis() - startTime) / 1000;
 
  // button pressed - change mode
  if (buttons != 0) {
    *mode = buttons >> 1;
 
    if (*mode < 128) {
      module->clearDisplay();
      delay(100);
    }
  }
 
  switch (*mode) {
    case 0:
      module->setDisplayToDecNumber(runningSecs, 1 << 6);
      break;
    case 1:
      module->setDisplayToDecNumber(runningSecs, 1 << 5, false);
      break;
    case 2:
      module->setDisplayToHexNumber(runningSecs, 1 << 4);
      break;
    case 4:
      module->setDisplayToHexNumber(runningSecs, 1 << 3, false);
      break;
    case 8:
      module->setDisplayToBinNumber(runningSecs, 1 << 2);
      break;
    case 16:
      char s[9];
      sprintf(s, "Secs %03d", runningSecs % 999);
      module->setDisplayToString(s, 1 << 1);
      break;
    case 32:
      if (runningSecs % 2 == 0) {
        module->setDisplayToString("TM1638QY", 1);
      } else {
        module->setDisplayToString(String("LIBRARY "), 1);
      }
 
      break;
    case 64:
      module->setDisplayToError();
      break;
    case 128:
      module->setDisplayToDecNumber(*mode, 0);
      break;
    case 256:
      module->setDisplayToString("ABCDE", 1 << (runningSecs % 8));
      break;
    default:
      module->setDisplayToBinNumber(buttons & 0xF, buttons >> 8);
  }
}
 
void loop() {
  update(&module, &mode);
}

 

 Từ khóa sản phẩm:

 

- bàn phím

- màn hình

- led 7 đoạn

 

Chính sách bảo hành:

 

Module Hiển Thị 8 Led &16 Key TM1638

Hàng Giá Tốt - Ưu Đãi

TAE SHOP