WeMos D1 Uno R3 WiFi ESP8266

Tình trạng: Còn 41 sản phẩm
98.000₫


WeMos D1 Uno R3 WiFi ESP8266 là mạch phát triển phiên bản mới nhất từ WeMos, mạch được thiết kế với hình dáng tương tự Arduino Uno nhưng trung tâm lại là module wifi Soc ESP8266EX được build lại firmware để có thể chạy với chương trình Arduino. Mạch thích hợp và dễ dàng thực hiện các ứng dụng thu thập dữ liệu và điều khiển qua Wifi.

 

WeMos D1 Uno R3 WiFi ESP8266

 

WeMos D1 Uno R3 WiFi ESP8266

 

WeMos D1 Uno R3 WiFi ESP8266

 

Thông số kỹ thuật WeMos D1 Uno R3 WiFi ESP8266

 

WeMos D1 Uno R3 WiFi ESP8266

- Kích thước: 68.6mmX53.4mm

- Trọng lượng: 25g

- Flash: 4Mb

- Xung clock: 80MHz/160MHz

- Đầu vào: 9-24VDC, qua jack nguồn

- Module ESP - 12F chỉ hoạt động ở 3.3 VDC ( tối đa 3.6 VDC)

- D1 là bảng điều khiển wifi Arduino Uno giống hệt ESP-8266EX

- 11 chân đầu vào / đầu ra số

- 1 đầu vào analog (đầu vào 3.3V tối đa)

- Kết nối Micro USB một jack nguồn, đầu vào điện 9-24V

- Tương thích với Arduino

 

Code tham khảo WeMos D1 Uno R3 WiFi ESP8266

 

Code_Example_WeMos_D1_Uno_R3_WiFi_ESP8266

#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include "ESP8266WiFi.h"
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
void setup() {
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.disconnect();
  delay(100);
  lcd.println("Setup done");
  delay(1000);
  lcd.clear();
}

void loop() {
  lcd.println("scan start");

  // WiFi.scanNetworks will return the number of networks found
  int n = WiFi.scanNetworks();
  delay(500);
  lcd.clear();
  lcd.println("scan done");
  delay(2000);
  lcd.clear();
  if (n == 0)
    lcd.println("not found");
  else
  {
    lcd.print(n);
    lcd.println(" networks");
    delay(2000);
    lcd.clear();
    for (int i = 0; i < n; ++i)
    {
      // Print SSID and RSSI for each network found
      lcd.print(i + 1);
      lcd.print(": ");
      lcd.print(WiFi.SSID(i));
      delay(2000);
      lcd.clear();
    }
  }
  lcd.clear();

  // Wait a bit before scanning again
  delay(3000);
}

 

 

 

 

 

 

Hàng Giá Tốt - Ưu Đãi

TAE SHOP