Công Tắc Từ Lưỡi Gà với cơ chế hoạt động dựa vào từ trường nam châm khiến bản cực của công tắc đóng lại giúp dẫn điện, sản phẩm thường được sử dụng trong các thiết bị chống trộm.

Thông số kỹ thuật Công Tắc Từ Lưỡi Gà

 

- Điện áp cho phép: ~ 100VDC

- Dòng cho phép: 50mA

- Khi đưa nam châm lại gần, công tắc sẽ đóng và dẫn điện

 

 

 

 

Facebook