STM32F103C8T6 ARM STM32 Dùng Cho Arduino

Tình trạng: Đang Cập Nhật
80.000₫ 150.000₫


Kit STM32 sử dụng chip STM32F103C8T6.
Core: ARM 32 Cortex-M3 CPU.
Debug mode: SWD.
72MHz work frequency.Mạch Điện - Điện T
64K flash memory, 20K SRAM.
2.0-3.6V power, I/O.
Reset(POR/PDR).
4-16MHz crystal.
On-board Mini USB interface, you can give the board power supply and USB communication.
Size:5.3cm x 2.2cm.

Hàng Giá Tốt - Ưu Đãi

TAE SHOP