Menu

MainBoard Kit Lập Trình

  • Sắp xếp:
Đế Nạp Vi Điều Khiển Pic Kit

Đế Nạp Vi Điều Khiển Pic Kit

China

40.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Mạch Sensor Shield Mega 2560 (Arduino Compatible)

Mạch Sensor Shield Mega 2560 (Arduino Compatible)

China

48.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

PLC Arduino 2560 công nghiệp 16 IN 12 OUT 4AD RS485

PLC Arduino 2560 công nghiệp 16 IN 12 OUT 4AD RS485

China

1.700.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Arduino Nano 485

Arduino Nano 485

China

300.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Wifi ESP8266 4 Relay 5VDC

Mạch Wifi ESP8266 4 Relay 5VDC

OEM

240.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Wifi ESP8266 2 Relay 5VDC

Mạch Wifi ESP8266 2 Relay 5VDC

OEM

120.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

NodeMCU ESP32 Kit

NodeMCU ESP32 Kit

OEM

165.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

ComBo Hộp 37 Mạch Cảm Biến Dùng Arduino

ComBo Hộp 37 Mạch Cảm Biến Dùng Arduino

China

299.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Kit Phát Triển STM32F103RCT6 ARM Cortex-M3 Mini

Kit Phát Triển STM32F103RCT6 ARM Cortex-M3 Mini

China

349.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Module Esp8266 Wifi ESP-WROOM-02 D1

Module Esp8266 Wifi ESP-WROOM-02 D1

China

185.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Module DC Power Shield V1.0 WEMOS D1

Module DC Power Shield V1.0 WEMOS D1

China

44.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Module Buzzer Shield V1.0 WEMOS D1

Module Buzzer Shield V1.0 WEMOS D1

China

44.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Real Time Clock Data Log Logger Shield

Real Time Clock Data Log Logger Shield

China

50.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

ESP8266 NodeMCU Lua D1 Mini ProtoBoard Shield

ESP8266 NodeMCU Lua D1 Mini ProtoBoard Shield

China

11.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

ESP8266 NodeMCU Lua D1 Mini Battery Shield

ESP8266 NodeMCU Lua D1 Mini Battery Shield

China

39.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

NodeMCU Lua D1 Mini Relay Shield

NodeMCU Lua D1 Mini Relay Shield

China

30.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

ESP8266 NodeMCU Lua D1 Mini 1 Button Shield

ESP8266 NodeMCU Lua D1 Mini 1 Button Shield

China

10.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

ESP8266 NodeMCU Lua D1 Mini BMP180 Shield

ESP8266 NodeMCU Lua D1 Mini BMP180 Shield

China

80.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Module Điều Khiển Led ESP8266-01

Module Điều Khiển Led ESP8266-01

China

15.500₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Danh mục
Lên đầu trang
Danh mục Thương hiệu Bộ lọc Tài khoản Giỏ hàng