Menu

Điện Trở

  • Sắp xếp:
Trở Băng A09-103 10K

Trở Băng A09-103 10K

China

10.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Biến Trở Volume

Biến Trở Volume

OEM

3.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Biến Trở Vuông

Biến Trở Vuông

3.500₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Biến Trở Vuông Tinh Chỉnh

Biến Trở Vuông Tinh Chỉnh

6.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Biến Trở Cúc Áo

Biến Trở Cúc Áo

OEM

1.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Điện Trở Nhiệt 220V

Điện Trở Nhiệt 220V

200.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Điện Trở 1/4W 5%

Điện Trở 1/4W 5%

6.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Điện Trở 4.7Ohm - 2W

Điện Trở 4.7Ohm - 2W

1.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Danh mục
Lên đầu trang
Danh mục Thương hiệu Bộ lọc Tài khoản Giỏ hàng