Menu

Khung Robot

  • Sắp xếp:
Cánh Tay Robot 3 Bậc Sử Dụng Động Cơ Bước

Cánh Tay Robot 3 Bậc Sử Dụng Động Cơ Bước

9.500.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Cánh Tay Robot 3 Bậc Tự Do CL4

Cánh Tay Robot 3 Bậc Tự Do CL4

590.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Cánh Tay Robot 3 Bậc Xoay 360 Độ

Cánh Tay Robot 3 Bậc Xoay 360 Độ

2.850.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Cánh Tay Robot 6 Bậc Tự Do

Cánh Tay Robot 6 Bậc Tự Do

3.450.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Cánh Tay Robot DIY 5DOF Đế Xoay 360 Độ

Cánh Tay Robot DIY 5DOF Đế Xoay 360 Độ

China

1.900.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Cánh Tay Robot Mica 4 Bậc DIY

Cánh Tay Robot Mica 4 Bậc DIY

Yêu Cầu Báo Giá

LIÊN HỆ nhận báo giá Sản Phẩm!

Đế Khung Robot Tank

Đế Khung Robot Tank

175.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Khung Cánh Tay Robot 4 Bậc Tự Do

Khung Cánh Tay Robot 4 Bậc Tự Do

90.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Khung Nhôm Làm xe Robot

Khung Nhôm Làm xe Robot

China

299.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Khung Robot 3 Bánh A30

Khung Robot 3 Bánh A30

164.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Khung Robot Tank T10-V2

Khung Robot Tank T10-V2

China

850.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Khung Robot Tank T10-V3

Khung Robot Tank T10-V3

China

950.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Khung Robot Tank TP101

Khung Robot Tank TP101

700.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Khung Robot Tank và Cánh Tay Robot 4 Bậc DIY

Khung Robot Tank và Cánh Tay Robot 4 Bậc DIY

China

4.250.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Khung Xe 02 Bánh Tự Cân Bằng

Khung Xe 02 Bánh Tự Cân Bằng

640.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Khung Xe Địa Hình Smart Robot 6WD

Khung Xe Địa Hình Smart Robot 6WD

2.500.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Khung Xe Kim Loại 3 Bánh Omni

Khung Xe Kim Loại 3 Bánh Omni

Yêu Cầu Báo Giá

LIÊN HỆ nhận báo giá Sản Phẩm!

Khung Xe Kim Loại 3 Bánh Omni Tròn

Khung Xe Kim Loại 3 Bánh Omni Tròn

Yêu Cầu Báo Giá

LIÊN HỆ nhận báo giá Sản Phẩm!

Khung Xe Kim Loại 4 Bánh Mecanum MC805

Khung Xe Kim Loại 4 Bánh Mecanum MC805

2.500.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Khung Xe Mica Smart Robot 4WD

Khung Xe Mica Smart Robot 4WD

400.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Khung Xe Robot 3 Bánh Mini

Khung Xe Robot 3 Bánh Mini

80.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Khung Xe Robot 4WD Di Động

Khung Xe Robot 4WD Di Động

China

1.700.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Khung Xe Robot 4WD Mica Racing

Khung Xe Robot 4WD Mica Racing

180.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Danh mục
Lên đầu trang
Danh mục Thương hiệu Bộ lọc Tài khoản Giỏ hàng