Menu

Lập Trình - STEM Robot

  • Sắp xếp:
Khung Xe Tank DIY 4 Bánh label_con_1Sale giữa tháng

Khung Xe Tank DIY 4 Bánh

China

1.500.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Khung Robot Tank và Cánh Tay Robot 4 Bậc DIY

Khung Robot Tank và Cánh Tay Robot 4 Bậc DIY

China

4.250.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Khung Xe Tank Kim Loại MY100

Khung Xe Tank Kim Loại MY100

China

3.150.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Trục Nối Lục Giác D12L30

Trục Nối Lục Giác D12L30

25.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Tay Điều Khiển MC6C 2.4G  RX MC7R

Tay Điều Khiển MC6C 2.4G RX MC7R

OEM

850.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Combo Bánh Xe Kim Loại Xích Nhựa

Combo Bánh Xe Kim Loại Xích Nhựa

399.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Combo Động cơ Bánh Xe Xích Tăng

Combo Động cơ Bánh Xe Xích Tăng

250.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Bánh Xe Mecanum Nhiều Kích Thước

Bánh Xe Mecanum Nhiều Kích Thước

190.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Động cơ bước Stepper Motor

Động cơ bước Stepper Motor

China

420.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Bơm Chìm 60 Lít 12V - JT500

Bơm Chìm 60 Lít 12V - JT500

190.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Động Cơ Micro  Năng Lượng Mặt Trời 1.5V-6V

Động Cơ Micro Năng Lượng Mặt Trời 1.5V-6V

China

7.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Gá Động Cơ N20 Khung Sắt

Gá Động Cơ N20 Khung Sắt

China

5.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Gá Đỡ Động Cơ 130

Gá Đỡ Động Cơ 130

China

5.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Ròng Rọc Cố Định

Ròng Rọc Cố Định

China

20.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Bánh Xe Ròng Rọc DIY

Bánh Xe Ròng Rọc DIY

5.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Xích Xe Tăng Cao Su

Xích Xe Tăng Cao Su

30.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mô Hình Thuyền Nhựa Mini

Mô Hình Thuyền Nhựa Mini

65.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Gá Bắt Động Cơ F130 Nhựa V2

Gá Bắt Động Cơ F130 Nhựa V2

15.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Đầu Nối Dài Ống Silicon

Đầu Nối Dài Ống Silicon

12.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Khung Xe Robot Cân Bằng Động Cơ Bước

Khung Xe Robot Cân Bằng Động Cơ Bước

880.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Bánh Xe Kim Loại 100Kg

Bánh Xe Kim Loại 100Kg

135.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Khung Xe Kim Loại 4 Bánh Mecanum MC805

Khung Xe Kim Loại 4 Bánh Mecanum MC805

2.500.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Khung Xe Kim Loại 3 Bánh Omni Tròn

Khung Xe Kim Loại 3 Bánh Omni Tròn

Yêu Cầu Báo Giá

LIÊN HỆ nhận báo giá Sản Phẩm!

Danh mục
Lên đầu trang
Danh mục Thương hiệu Bộ lọc Tài khoản Giỏ hàng