Menu

Main Điều Khiển In 3D

  • Sắp xếp:
MKS Robin Nano STM32 + TFT 3.2″

MKS Robin Nano STM32 + TFT 3.2″

China

990.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Board MKS SERVO42B-57A STM32 Closed Loop

Board MKS SERVO42B-57A STM32 Closed Loop

450.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

BigTreeTech SKR V1.4 32-Bit

BigTreeTech SKR V1.4 32-Bit

620.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Module  Nâng Cấp Nguồn Máy In 3d Mini Ups V2.0 12v

Module Nâng Cấp Nguồn Máy In 3d Mini Ups V2.0 12v

160.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Điều Khiển Máy In 3D  RAMPS 1.6

Mạch Điều Khiển Máy In 3D RAMPS 1.6

135.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Module Mở Rộng Driver

Module Mở Rộng Driver

OEM

60.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Module Điều Khiển Động Cơ Bước  TMC2208 V3.0

Module Điều Khiển Động Cơ Bước TMC2208 V3.0

China

165.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Điều Khiển BIGTREETECH KFB 2.0

Mạch Điều Khiển BIGTREETECH KFB 2.0

450.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Điều Khiển MKS Gen V1.4

Mạch Điều Khiển MKS Gen V1.4

650.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Điều Khiển Máy In 3D MKS Gen L V1.0

Mạch Điều Khiển Máy In 3D MKS Gen L V1.0

560.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mạch Điều Khiển RAMPS 1.4

Mạch Điều Khiển RAMPS 1.4

OEM

80.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Danh mục
Lên đầu trang
Danh mục Thương hiệu Bộ lọc Tài khoản Giỏ hàng