Menu

Màn hình Hiển thị kết nối PLC

  • Sắp xếp:
Giảm 41%
Màn hình hiển thị LED 7 đoạn giao tiếp Modbus RTU 5 số

Màn hình hiển thị LED 7 đoạn giao tiếp Modbus RTU 5 số

189.000₫ 320.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Giảm 43%
Màn hình hiển thị LED 7 đoạn giao tiếp Modbus RTU 4 số

Màn hình hiển thị LED 7 đoạn giao tiếp Modbus RTU 4 số

170.000₫ 300.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Danh mục
Lên đầu trang
Danh mục Thương hiệu Bộ lọc Tài khoản Giỏ hàng