Menu

Vật Liệu Làm Board Mạch

  • Sắp xếp:
Bột Sắt FeCl3 Làm Mạch In-100G

Bột Sắt FeCl3 Làm Mạch In-100G

7.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Keo Bảo Vệ Mạch KBV-704

Keo Bảo Vệ Mạch KBV-704

22.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Keo Bảo Vệ Mạch KBV 705

Keo Bảo Vệ Mạch KBV 705

25.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Keo Bảo Vệ Mạch KBV 708

Keo Bảo Vệ Mạch KBV 708

30.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Keo Bảo Vệ Mạch KBV 703

Keo Bảo Vệ Mạch KBV 703

25.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Keo Epoxy AB Màu Ghi

Keo Epoxy AB Màu Ghi

50.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Keo Epoxy AB Màu Trong Suốt

Keo Epoxy AB Màu Trong Suốt

50.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Bột Sắt FeCl3 Làm Mạch In

Bột Sắt FeCl3 Làm Mạch In

OEM

15.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Phíp Đồng 1 Mặt 15x20cm

Phíp Đồng 1 Mặt 15x20cm

20.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Phíp Đồng

Phíp Đồng

30.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Giấy In Mạch A4

Giấy In Mạch A4

1.500₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Muối Ăn Mòn

Muối Ăn Mòn

30.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Mực Cảm Quang Xanh Lá Típ 10CC

Mực Cảm Quang Xanh Lá Típ 10CC

40.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Nước Tráng Thiếc 100ml

Nước Tráng Thiếc 100ml

120.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Danh mục
Lên đầu trang
Danh mục Thương hiệu Bộ lọc Tài khoản Giỏ hàng