Menu

Bơm Khí Nước Chân Không

  • Sắp xếp:
Bơm Chìm 60 Lít 12V - JT500

Bơm Chìm 60 Lít 12V - JT500

190.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Động Cơ Máy Bơm Không Khí 12VDC 370

Động Cơ Máy Bơm Không Khí 12VDC 370

20.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Bơm Màng Mini Tegimenta

Bơm Màng Mini Tegimenta

150.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Động Cơ Bơm Nước DC 12V R365

Động Cơ Bơm Nước DC 12V R365

65.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Bơm Nước Chìm 220V

Bơm Nước Chìm 220V

China

65.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Động Cơ Bơm Nước 8-12V Mini

Động Cơ Bơm Nước 8-12V Mini

China

45.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Motor 370 Bơm Hút Chân Không Mini AP-370

Motor 370 Bơm Hút Chân Không Mini AP-370

China

75.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Motor Bơm  Hút Chân Không Mini 3-6V

Motor Bơm Hút Chân Không Mini 3-6V

China

27.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Máy Thổi Khí HAILEA 160W

Máy Thổi Khí HAILEA 160W

1.500.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Máy Bơm Giải Nhiệt Spindle 100W JR1045

Máy Bơm Giải Nhiệt Spindle 100W JR1045

420.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Máy Bơm Giải Nhiệt Spindle 55W SL-409

Máy Bơm Giải Nhiệt Spindle 55W SL-409

220.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Máy Bơm Nước 12V

Máy Bơm Nước 12V

OEM

240.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Máy Bơm Giải Nhiệt Spindle 80W SL409

Máy Bơm Giải Nhiệt Spindle 80W SL409

Taiwan

320.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Động Cơ Bơm Nước DC 12V R385

Động Cơ Bơm Nước DC 12V R385

55.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Bơm Nước 12V - 24V DC

Bơm Nước 12V - 24V DC

160.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Danh mục
Lên đầu trang
Danh mục Thương hiệu Bộ lọc Tài khoản Giỏ hàng