Menu

Khung Robot 3 Bánh 4 Bánh

  • Sắp xếp:
Khung Nhôm Làm xe Robot

Khung Nhôm Làm xe Robot

China

299.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Khung Robot Tank và Cánh Tay Robot 4 Bậc DIY

Khung Robot Tank và Cánh Tay Robot 4 Bậc DIY

China

4.250.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Khung Xe Tank Kim Loại MY100

Khung Xe Tank Kim Loại MY100

China

3.150.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Khung Xe Robot Cân Bằng Động Cơ Bước

Khung Xe Robot Cân Bằng Động Cơ Bước

880.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Khung Xe Kim Loại 4 Bánh Mecanum MC805

Khung Xe Kim Loại 4 Bánh Mecanum MC805

2.500.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Khung Xe Kim Loại 3 Bánh Omni Tròn

Khung Xe Kim Loại 3 Bánh Omni Tròn

Yêu Cầu Báo Giá

LIÊN HỆ nhận báo giá Sản Phẩm!

Khung Xe Kim Loại 3 Bánh Omni

Khung Xe Kim Loại 3 Bánh Omni

Yêu Cầu Báo Giá

LIÊN HỆ nhận báo giá Sản Phẩm!

Khung Robot Tank TP101

Khung Robot Tank TP101

700.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Cánh Tay Robot 3 Bậc Xoay 360 Độ

Cánh Tay Robot 3 Bậc Xoay 360 Độ

2.850.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Cánh Tay Robot 3 Bậc Sử Dụng Động Cơ Bước

Cánh Tay Robot 3 Bậc Sử Dụng Động Cơ Bước

9.500.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Robot Hình Người 8 Bậc DIY

Robot Hình Người 8 Bậc DIY

Yêu Cầu Báo Giá

LIÊN HỆ nhận báo giá Sản Phẩm!

Cánh Tay Robot DIY 5DOF Đế Xoay 360 Độ

Cánh Tay Robot DIY 5DOF Đế Xoay 360 Độ

China

1.900.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Khung Xe Tank DIY T200

Khung Xe Tank DIY T200

China

1.980.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Khung Xe Tank DIY TS600

Khung Xe Tank DIY TS600

China

3.999.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Khung Xe Tank DIY YP100 Kim Loại

Khung Xe Tank DIY YP100 Kim Loại

China

2.500.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Khung Xe Tank DIY TS-400 4WD

Khung Xe Tank DIY TS-400 4WD

China

2.850.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Xe Lắp Ráp Đồ Chơi Pin Mặt Trời

Xe Lắp Ráp Đồ Chơi Pin Mặt Trời

China

95.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Khung Xe Mica 4 Bánh Mini

Khung Xe Mica 4 Bánh Mini

China

140.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Khung Xe 4 Bánh 4WD V2 Mica

Khung Xe 4 Bánh 4WD V2 Mica

China

220.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Khung Xe Robot 4WD Di Động

Khung Xe Robot 4WD Di Động

China

1.700.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Khung Xe Robot Tank Mini T10

Khung Xe Robot Tank Mini T10

China

850.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Khung Robot 3 Bánh A30

Khung Robot 3 Bánh A30

164.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Khung Xe Robot RC 4WD Nhôm Cầu Vi Sai

Khung Xe Robot RC 4WD Nhôm Cầu Vi Sai

1.025.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Danh mục
Lên đầu trang
Danh mục Thương hiệu Bộ lọc Tài khoản Giỏ hàng