Menu

Mạch Cảm Biến

  • Sắp xếp:
Bàn Phím Cảm Ứng 8 Kênh Điện Dung TTP226

Bàn Phím Cảm Ứng 8 Kênh Điện Dung TTP226

28.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Bộ Chế Tạo Máy Ấp Trứng Mini

Bộ Chế Tạo Máy Ấp Trứng Mini

OEM

170.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Cảm Biến Ánh Sáng KY-027

Cảm Biến Ánh Sáng KY-027

OEM

50.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Cảm Biến Ánh Sáng MAX44009

Cảm Biến Ánh Sáng MAX44009

China

85.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Cảm Biến Ánh Sáng Photodiode Relay

Cảm Biến Ánh Sáng Photodiode Relay

OEM

40.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Cảm Biến Ánh Sáng Quang Trở

Cảm Biến Ánh Sáng Quang Trở

OEM

12.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Cảm Biến Ánh Sáng TEMT6000

Cảm Biến Ánh Sáng TEMT6000

35.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Cảm Biến Áp Suất Không Khí BMP180 BOSH

Cảm Biến Áp Suất Không Khí BMP180 BOSH

25.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Cảm Biến Âm Thanh

Cảm Biến Âm Thanh

13.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Cảm Biến Âm Thanh Tích Hợp Amply MAX9812

Cảm Biến Âm Thanh Tích Hợp Amply MAX9812

55.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Cảm Biến Bụi SHARP

Cảm Biến Bụi SHARP

OEM

120.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Cảm Biến Cảm Ứng Touchpad

Cảm Biến Cảm Ứng Touchpad

70.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Cảm Biến Cảm Ứng Vân Tay

Cảm Biến Cảm Ứng Vân Tay

50.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Cảm Biến Cân Nặng LoadCell 10KG

Cảm Biến Cân Nặng LoadCell 10KG

China

50.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Cảm Biến Cân Nặng LoadCell 1KG

Cảm Biến Cân Nặng LoadCell 1KG

55.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Cảm Biến Cân Nặng LoadCell 20KG

Cảm Biến Cân Nặng LoadCell 20KG

OEM

55.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Cảm Biến Cân Nặng LoadCell 40KG

Cảm Biến Cân Nặng LoadCell 40KG

OEM

230.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Cảm Biến Cân Nặng LoadCell 50KG

Cảm Biến Cân Nặng LoadCell 50KG

OEM

280.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Cảm Biến Cân Nặng LoadCell 5KG

Cảm Biến Cân Nặng LoadCell 5KG

68.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Cảm Biến Chạm Touch Resitance

Cảm Biến Chạm Touch Resitance

10.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Cảm Biến Chạm TP223

Cảm Biến Chạm TP223

5.000₫

Có sẵn, giao hàng ngay

Cảm Biến Chất Lỏng Không Tiếp Xúc Đầu Chữ T

Cảm Biến Chất Lỏng Không Tiếp Xúc Đầu Chữ T

145.000₫

Giao hàng từ 01 ngày trở lên

Danh mục
Lên đầu trang
Danh mục Thương hiệu Bộ lọc Tài khoản Giỏ hàng